ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έξοδα Κηδείας
Σε περίπτωση καταβολής ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ στρατιωτικού εν αποστρατεία απαιτούνται :α. Αίτηση προς πλησιέστερη Πολεμικη Μονάδα
β. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου(πρωτότυπη η επικυρωμένο φ/α)
γ. Πιστοποιητικό Σύνταξης από ΓΛΚ(πρωτότυπο)
δ. Τιμολόγιο Γραφείου Κηδειών(πρωτότυπο) .
ε. Βεβαίωση κατάθεσης Βιβλιαρίου υγείας από οικεία Περιφέρεια του εκλιπόντος (πρωτότυπη)
στ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πλησιέστερων συγγενών από οικείο Δήμο (επικυρωμένο φ/α)
ζ. Αντίγραφο ΙΒΑΝΔημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια