ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

recent/hot-posts

Πρόσφατες αναρτήσεις

ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Αρ.569 • ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
Απαντήσεις του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων σε Έγγραφη Παρέμβαση της ΕΑΑΑ
Παραθερισμός Μελών ΕΑΑΑ 2020 – Kενά Δωμάτια/οικήματα προς Διάθεση (update 30/6/2020)
424 ΓΣΝΕ Εξωτερικά  Ιατρεία
Θέση ΠΑΤΗΜΑ, εκδήλωση  τιμής και μνήμης
Λειτουργία Λέσχης Αξιωματικών 350ΠΚΒ
Λειτουργία Στρατιωτικού Πρατηρίου Θεσσαλονίκης
Γιορτή του Πατέρα