ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

recent/hot-posts

Πρόσφατες αναρτήσεις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΔΑ Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ( ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ Η ΣΚΗΝΗ)
Γιορτή της Μητέρσς
ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Αρ.573 • MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
Οδηγίες Παραθερισμού  ΕΤΟΥΣ 2021
Χριστός Ανέστη
Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας Αναδρομικά
Καλό Πάσχα
Τελικά  Αποτελέσματα  Παραθερισμού  Ε.Α.Α.Α. 2021
Ωράριο Λειτουργίας Σ.Π.Θ.
Συντάξιμες Αποδοχές