ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οδηγίες Έκδοσης Ταυτοτήτων Μελών και Καρτών Ελευθέρας Εισόδου
Αγαπητοί Συνάδελφοι

   Σας πληροφορούμε ότι η  ΕΑΑΑ εφαρμόζει  νέο σύστημα μηχανοργάνωσης το οποίο βρίσκεται ήδη στο  τελικό  στάδιο υλοποίησης του. Αν και δεν έχει παραδοθεί το όλο έργο η ΕΑΑΑ  άρχισε  δοκιμαστικά την έκδοση ταυτοτήτων των μελών (τακτικών – ορφανικών και προαιρετικών ) καθώς και την έκδοση των καρτών ελευθέρας εισόδου με το νέο σύστημα. Για διευκόλυνση του όλου έργου της έκδοσης ταυτοτήτων των μελών και των καρτών ελευθέρας εισόδου δίδονται οι κατωτέρω οδηγίες:

         α.   Αρχικά θα εκδίδονται ταυτότητες και κάρτες εισόδου ΜΟΝΟ για τα νέα μέλη της ΕΑΑΑ.

         β.  Με το νέο σύστημα προβλέπεται η αντικατάσταση των ταυτοτήτων των μελών  και  των  καρτών ελευθέρας εισόδου. Όταν εκπαιδευτεί πλήρως το υπάρχων προσωπικό και ενισχυθούμε με νέο στρατεύσιμο προσωπικό θα δοθούν οδηγίες για σταδιακή αντικατάσταση όλων των ταυτοτήτων – καρτών ελευθέρας εισόδου.


          γ.   Οι κάρτες Ελευθέρας εισόδου θα εκδίδονται αποκλειστικά από την ΕΑΑΑ.

         δ.   Το ΔΣ στην υπ΄αριθμ 7/9-3-2016 τακτική του συνεδρίαση ( θέμα  3ον) ενέκρινε τα νέα έντυπα που πρέπει να συμπληρώνονται για την έκδοση των ταυτοτήτων και των καρτών ελευθέρας εισόδου καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων .

        ε.  Επειδή υπάρχει μόνο ένα άτομο που χειρίζεται την έκδοση των ταυτοτήτων και των καρτών ελευθέρας εισόδου ζητάμε την κατανόηση σας. Παρακαλούνται τα μέλη μας να κάνουν υπομονή καθόσον το νέο σύστημα απαιτεί πάρα πολλά στοιχεία και μεγάλο χρόνο έκδοσης ταυτοτήτων και  καρτών ελευθέρας εισόδου τουλάχιστον τώρα στην αρχή για να δημιουργηθεί ένα πλήρες και σωστό αρχείο.

   Κατωτέρω αναρτώνται τα έντυπα καθώς και  οι οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων. Για τη σωστή επιλογή των  έντυπων και των οδηγούν  που απαιτούνται κατά περίπτωση σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε πάντα το διάγραμμα που είναι αναρτημένο. Οι συνάδελφοι που δεν  χρησιμοποιούν Η/Υ  μπορούν να προμηθεύονται  τα έντυπα, που απαιτούνται για την έκδοση των ταυτοτήτων και των καρτών ελευθέρας  εισόδου, από τα παραρτήματα Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία στα έντυπα των αιτήσεων για να μπορέσει η ΕΑΑΑ να αποκτήσει ένα πλήρες μηχανογραφημένο και σωστό  αρχείο.

1 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠ ΑΡΙΘ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΚΩΝ εα ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΑΑΑ

2 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠ ΑΡΙΘ 2 ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΦΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΑΑΑ

3 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠ ΑΡΙΘ 3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

4 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠ ΑΡΙΘ 4 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΑΑΑ

5 ΟΔΗΓΙΑ ΥΠ ΑΡΙΘ 5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

6 ΟΔΗΓΙΑ ΥΠ ΑΡΙΘ 6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

7 ΟΔΗΓΙΑ ΥΠ ΑΡΙΘ 7 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

8 ΟΔΗΓΙΑ ΥΠ ΑΡΙΘ 8 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

9 ΟΔΗΓΙΑ ΥΠ ΑΡΙΘ 9 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΞΚΩΝ

10 ΟΔΗΓΙΑ ΥΠ ΑΡΙΘ 10 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΞΚΩΝ

11 ΟΔΗΓΙΑ ΥΠ ΑΡΙΘ 11 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΛ ΟΙΚΟΓ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΑΑΑ

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ


full-width

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια