ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οργάνωση
Διοικητική  Υπαγωγή :ΕΑΑΑ
Οικονομική εξάρτηση & Έλεγχος : ΕΑΑΑ
Γεωγραφική κάλυψη : Κ.Δ. Μακεδονία
Πλήθος Μελών : 1200 περίπου


Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Ασμχος (ΤΥΜ)ε.α Αθ. Δανιηλίδης
Αντιπρόεδρος Σγός (ΤΥΗ) ε.α. Κων. Λασπίδης
Γραμματέας Σγός (ΥΥΔ) ε.α. Νικ. Μυλώσης
Ταμίας Επγός (ΥΥΔ) ε.α. Συμ. Γιαννακίδης
Διαχειριστής Επγός (ΤΥΟ) ε.α Γεωρ. Χριστίδης


Σκοποί
 • Σύσφιξη δεσμών συναδελφικότητας
 • Διατήρηση σχέσεων μεταξύ ε.ε. και ε.α. στελεχών
 • Παρακολούθηση και διεκπεραίωση  υποθέσεων
 • Δράσεις κοινωνικής προσφοράς, εθελοντισμού, αιμοδοσίας 
 • Συμπαράσταση σε ευπαθείς οικογένειες μελών ή σε άλλες  κοινωνικές ομάδες
 • Διατήρηση του φρονήματος


Ενδεικτικές Δράσεις
 • Οργάνωση Ιατρείου πιστοποιημένου από ΕΟΠΥΥ
 • Δημιουργία δικτύου υγειονομικής υποστήριξης
 • Διασύνδεση με Γραφείο για την Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση
 • Ανάπτυξη δικτύου επιχειρήσεων με προσφορές προς τα μέλη και επιχειρηματικής αλληλεγγύης  (Business club)
 • Διακίνηση άνω των 1500  εγγράφων - αιτήσεων προς διάφορους φορείς (  ΜΤΑ ,ΓΛΚ, ΝΣΚ, ΕΑΑΑκλπ)
 • Ανακαίνιση εγκαταστάσεων
 • Δημιουργία Βάσης δεδομένων αρχείου Μελών 
 • Ιστοσελίδα και σελίδα κοινωνικής δικτύωσης
 • Παρέμβαση για βελτίωση συστήματος ραντεβού στο 424 ΓΣΝΕ
 • Παρέμβαση για απλοποίηση  εισόδου στις ευκολίες ΛΑΦΘ και ΣΠΘ
 • Δημιουργία άτυπου συντονιστικού οργάνου μεταξύ των Ενώσεων και Συνδέσμων  αποστράτων  Θεσσαλονίκης για την δυναμική διεκδίκηση επίλυσης αιτημάτων και εκπτωτικών παροχών από επιχειρήσεις
 • Δημιουργία Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Συνοχής.
 • Οργάνωση διαλέξεων για εθνικά  Οικονομικά-συνταξιοδοτικά, ιατρικά θέματα
 • Συγκρότηση Εθελοντικών Ομάδων
 • Εκπροσώπηση Παραρτήματος σε εκδηλώσεις.
 • Συναντήσεις συνεργασίας και εθιμοτυπικές  για σύσφιξη των δεσμών  με τους ε.ε συναδέλφους, και  ανάπτυξη σχέσεων  μεταξύ του Παραρτήματος και θρησκευτικών, πολιτικών και  στρατιωτικών αρχών.   
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε από την Ε.Α.Α.Α μετά από απαίτηση των εν αποστρατεία συναδέλφων για καλύτερη και άμεση πληροφόρηση το έτος 1949 .Σήμερα είναι εγγεγραμμένοι περίπου 1200 συνάδελφοι και μέλη ορφανικών οικογενειών που κατοικούν στην Θεσσαλονίκη αλλά και στους Νομούς Δράμας –Καβάλας-Σερρών-Κιλκίς –Πέλλας-Ημαθίας-Πιερίας-Καστοριάς-Κοζάνης –Φλώρινας και Γρεβενών

Το Παράρτημα  διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επί της Τσιμισκή & Γ Θεοχαρη 2, που
μέρος του έγινε δωρεά από τον Ασμχο ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗ  αι μέρος του  αγοράστηκε στις 7 Ιουλίου 1974 από την Ε.Α.Α.Α επί των κάτωθι Διοικητικών Συμβουλίων

Ε.Α.Α.Α. ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΥΠΤΧΟΣ ε.α ΠΛΟΥΜΗΣ ΕΠ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΥΠΤΧΟΣ ε.α ΔΑΒΑΚΗΣ Κ.
Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΑΣΜΧΟΣ ε.α ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ.
ΤΑΜΙΑΣ: ΣΜΧΟΣ ε.α ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ  Λ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΤΑΞΧΟΣ ε.α ΛΙΟΣΗΣ ΓΡ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:ΤΑΞΧΟΣ  ε.α. ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΣΤ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΤΑΞΧΟΣ ε.α ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.

Ε.Α.Α.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΣΜΧΟΣ  ε.α ΜΠΑΚΩΛΑΣ Π.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΣΜΧΟΣ ε.α ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ Κ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΓΟΣ ε.α ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ  ΑΛ.
ΤΑΜΙΑΣ :ΥΠΣΓΟΣ  ε.α ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΕΠΓΟΣ ε.α. ΚΑΜΠΑΝΗΣ Γ.

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ  ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ασμχος Τζαβέλας Σωκράτης Από 28/11/1949 Εως 24/11/1955

Υπτχος Θέμελης Γεώργιος Από 28/11/1949 Εως 2/6/1956
Σμχος Εξαρχοπουλος Βασίλειος Από 2/6/1956 Εως 23/4/1958
Ασμχος Μπακώλας Παντελης Από 23/4/1958 Εως 27/1/1965
Υπτχος Πολυχονιάδης Π Από 27/1/1965 Εως 2/8/1967
Ασμχος Μπακώλας Παντελής Από 2/8/1967 Εως 7/7/1976
Σμχος Μανωλέας Παναγιώτης Από 2/8/1967 Εως 12/8/1981
Υπτχος Ντινίδης Αθανάσιος Από 18/2/1981 Εως 20/5/1985
Ασμχος Κοτρώτσιος Κων. Από 20/5/1985 Εως 17/9/1985
Ταξχος Βέγκος Προδρομος Από 17/9/1985 Εως 9/1/1987
Σμχος Αφεντούλης Αντ. Από 9/1/1985 Εως 10/1/1995
Ταξχος Καμπάκης Χρ. Από 10/1/1995 Εως 16/1/1998
Ταξχος Βαιτσης Ελευθ. Από 16/1/1998 Εως 27/1/2007
Σμχος Γιαπουτζίδης Ιωαννης Από 27/1/2007 Εως ../../2016
Σμχος ΔιαμαντίδηςΒασίλειος Από ../../2016 έως 1/2/2016
Ασμχος Δανιηλίδης Αθαανάσιος  Από1/2/2016 έως


full-width