ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκλογες ΕΑΑΑ- Ανκήρυξη Υποψήφιων

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΠΟ ΚΕΦΕ

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ( Κ.ΕΦ.Ε) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

    α.   Ενστάσεις κατά του κύρους της νομιμότητας των υποψηφίων, σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου 5 της υπ ΄ αριθμ Φ.454/ΑΔ452352/20-2-2002 ΚΥΑ  υφυπουργών  Οικονομίας – Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, έπρεπε να υποβληθούν μέχρι της 10-10-2018 δηλαδή  εντός διημέρου από της γνωστοποίησης στους υποψηφίους του αποτελέσματος ελέγχου νομιμότητας Υποψηφίων  ( 8-10-2018).    .

    Β.   Λόγω μη υποβολής  ενστάσεων η Κ.ΕΦ.Ε ανακηρύσσει τους κατωτέρω ως υποψηφίους για τις εκλογές της ΕΑΑΑ της 25-11-2018:

Α/Α

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

1

Βορρόπουλος

Γεώργιος

Απτχος (Μ) ε.α.

2

Καββούρης

Σπύρος

Απτχος (Ι) ε.α.

3

Καραδήμας

Γεώργιος

Υπτχος (ΕΑ) ε.α.

4

Κωστάκος

Μιχαήλ

Υπτχος (Ι) ε.α.

5

Μπούφης

Θεοδώρος

Υπτχος (ΕΑ) ε.α.

6

Παπαδόπουλος

Μιχαήλ

Απτχος (Ι) ε.α.

7

Σαραφίδης

Νικόλαος

Υπτχος (Ι) ε.α.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

1

Αυγερινός

Δημήτριος

Υπτχος (ΜΤ) ε.α.

2

Καραδήμας

Γεώργιος

Υπτχος (ΕΑ) ε.α.

3

Μπούφης

Θεοδώρος

Υπτχος (ΕΑ) ε.α.

4

Σαραφίδης

Νικόλαος

Υπτχος (Ι) ε.α.

5

Χρήστου

Παύλος

Υπτχος (ΕΑ) ε.α.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ  Δ.Σ / ΕΑΑΑ

1

Αλβανός

Νικόλαος

Ασμχος (ΤΤΗ) ε.α.

2

Αμουτζόπουλος

Ιωάννης

Σμχος  (ΤΕΑ) ε.α.

3

Αναγνωστάκης

Κωνσταντίνος

Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α.

4

Ανδρικόπουλος

Ανδρέας

Σμχος  (ΤΜΑ) ε.α

5

Αυγερινός

Δημήτριος

Υπτχος ( ΜΤ ) ε.α.

6

Γονατάς

Γεώργιος

Επγος (ΤΜΑ) ε.α.

7

Δημητριάδης

Παναγιώτης

Απτχος (Ι) ε.α.

8

Δήμου

Δημήτριος

Σμχος  (ΤΕΦ) ε.α.

9

Διαμαντής

Θεόδωρος

Επγος (ΤΤΗ) ε.α.

10

Δορυφόρος

Μιχαήλ

Ταξχος (Ε) ε.α.

11

Καρβουνιάρης

Ευστάθιος

Σγός  (ΤΤΗ) ε.α.

12

Κοντοβάς

Δημήτριος

Σμχος (ΥΟΚ) ε.α.

13

Κουλούρης

Γεώργιος

Επγος  (ΤΤΗ) ε.α.

14

Κρανιάς

Ιωάννης

Ασμχος (Ρ) ε.α.

15

Μπουμπάρας

Ιωάννης – Ελευθέριος

Σμχος (ΤΕΑ) ε.α.

16

Ντούβλης

Ηλίας

Σγος (ΥΔΚ) ε.α.

17

Πάνος

Αθανάσιος

Σμχος (ΥΟΚ) ε.α.

18

Πλατάνας

Πιέρρος

Σμχος  (ΤΜΑ) ε.α.

19

Σαραφίδης

Νικόλαος

Υπτχος (Ι) ε.α.

20

Σβάρνας

Ηλίας

Σμχος (ΤΕΦ) ε.α.

21

Σπηλιωτόπουλος

Βασίλης

Σγος  (ΤΣΕ) ε.α.

22

Φαλτάιτς

Δημήτριος

Σμχος (ΤΤΗ) ε.α.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια