ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ίδρυση Παραρτημάτων του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (Σ.Α.Σ)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ίδρυση Παραρτημάτων του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (Σ.Α.Σ)
1. Ο Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ (Σ.Α.Σ) είναι ο μεγαλύτερος και αρχαιότερος σύλλογος στο χώρο των ΕΔ έχοντας 37 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας και προσφοράς προς τα μέλη του.
  α. Έδρα του συλλόγου είναι η Αθήνα ενώ στην περιφέρεια ο σύλλογος διαθέτει εκπροσώπους. Η προσφορά των εκπροσώπων είναι ανεκτίμητη καθώς με το έργο τους συμβάλλουν καθοριστικά και πολύπλευρα στην αποτελεσματική λειτουργία του Σ.Α.Σ.
  β. Στις δεκαετίες που διανύθηκαν από την ίδρυση του συλλόγου τα μέλη αυξήθηκαν κατακόρυφα ενώ περισσότεροι από τους μισούς, περίπου 8.000, διαβιούν στην επαρχία.
  γ. Ο αριθμός των μελών σε νομούς όπως της Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Καλαμάτας, Μαγνησίας κ.λ.π. είναι εκατοντάδες και αποτελούν, κατά τόπους, τη μεγαλύτερη ομάδα (ε.ε. και ε.α.) όλων των αποφοίτων των παραγωγικών σχολών των ΕΔ.
2. Το νέο περιβάλλον έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε αλλά και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και οι προκλήσεις της σύγχρονης εποχής επιβάλλουν την προσαρμογή του συλλόγου στα νέα δεδομένα.
3. Τα σοβαρά θέματα, όπως η διάλυση της Σχολής μας και η δημιουργία σώματος υπαξιωματικών, έχουν ευρύτερη κοινωνική διάσταση, επηρεάζουν καθοριστικά το αξιόμαχο της ΠΑ και φέρουν τη σφραγίδα πολιτικών αποφάσεων όπου εμπλέκεται το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων και των κοινοβουλευτικών κομμάτων.
4. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω κρίνεται απολύτως αναγκαίο ο σύλλογος να ενδυναμώσει περαιτέρω την παρουσία του στην επαρχία και να ενισχύσει τη θεσμική φωνή του σε όλα τα επίπεδα.
5. Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούμε απαραίτητη την ίδρυση παραρτημάτων του Συλλόγου στην περιφέρεια, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 25 παρ. 2 του Καταστατικού, σε αντικατάσταση του μέχρι σήμερα θεσμού των Περιφερειακών Εκπροσώπων του Συλλόγου.
Τα παραρτήματα μπορούν να είναι σε επίπεδο περιφέρειας ή περιφερειακής ενότητας (νομού) ή πόλης. Δύναται σε ένα παράρτημα να ανήκουν και μέλη άλλων περιφερειακών ενοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μελών και τη γεωγραφική θέση (γειτνίαση) για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μελών.
6. Με δεδομένο ότι οι μεγάλες και σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι της ΣΤΥΑ δεν μας επιτρέπουν την πολυτέλεια του χρόνου και προκειμένου να δρομολογήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ίδρυση των παραρτημάτων το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα:
  α. Την πιλοτική ίδρυση παραρτήματος στην περιφέρεια και συγκεκριμένα στη Λάρισα, όπου βρίσκεται ένας μεγάλος αριθμός μελών μας εκτός Αττικής, με την επωνυμία Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ (Σ.Α.Σ)/Παράρτημα Λάρισας.
  β. Το παράρτημα θα διοικείται, προσωρινά, από πενταμελές Δ.Σ. του οποίου η θητεία θα συμπίπτει με την θητεία του τρέχοντος Δ.Σ. του Σ.Α.Σ.
  γ. Το Παράρτημα υποστηρίζεται σε όλες της δράσεις του από το Σ.Α.Σ και λειτουργεί σύμφωνα με το καταστατικό, τους σκοπούς του συλλόγου και τις κατευθύνσεις του Δ.Σ.
  δ. Τα μέλη του προσωρινού Δ.Σ. απαρτίζονται από τους:
      Σμηναγός ε.α. Κωνσταντίνος Λιούτας, ως πρόεδρος
      Σμήναρχος ε.α. Κωνσταντίνος Τσιτσώνης, ως γραμματέας
      Σμηναγός ε.α. Βασίλειος Παπαδόπουλος, ως ταμίας
  ε. Τα εναπομείναντα δύο μέλη θα οριστούν, από το Δ.Σ του Σ.Α.Σ, μετά από πρόταση του προέδρου και των μελών του Δ.Σ του Παραρτήματος, όπως ορίζονται παραπάνω.
  στ. Μέλη του Παραρτήματος είναι όλα τα μέλη του συλλόγου που κατοικούν στους νομούς Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Πιερίας και Κοζάνης.
  ζ. Μετά την πιλοτική σύσταση του Παραρτήματος Λάρισας το Δ.Σ του Σ.Α.Σ θα εξετάσει ανάλογα τη σύσταση επιπλέον Παραρτημάτων στην περιφέρεια.
7. Ο πρόεδρος, Σμήναρχος ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς και τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Α.Σ θα ήθελαν να ευχαριστήσουν ιδιαίτερα τους συναδέλφους κυρίους, Κων/νο Λιούτα, Κων/νο Τσιτσώνη και Βασίλειο Παπαδόπουλο που αποδέχτηκαν την πρότασή μας να αποτελέσουν το προσωρινό Δ.Σ. του Παραρτήματος και να προσφέρουν τις εθελοντικές τους υπηρεσίες στο σύλλογό μας.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σμήναρχος ε.α Κωνσταντινος Τσιγγάρης                                    Σμήναρχος ε.αΔημήτριος                                                                                                  Φαλτάιτς
πηγή https://sastya.gr/nea/1224/idrysi-parartimaton-tou-syllogou-apofoiton-stya-s-a-s

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια