ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ)


Γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με τη ΥΑ Φ.959.1/24/1248917/Σ.1344/3-4-2020 παρ.1β που αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια (649Ω6-543), ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΑΥπτχος (ΕΑ)ε.α. Παύλος Χρήστουδιορίζεται  Μέλος τους Δ.Σ. του ΝΙΜΤΣ, ως αναπληρωτής του Προέδρου ΕΑΑΑ, Απτχου (Ι)ε.α. Σπυρίδωνα Καββούρη.
Εκ της ΕΑΑΑ
.
Διαβάστε εδώ την Υπουργική Απόφαση

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια