ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Από 13.5.2020 Επανεργοποίηση των Προνομίων για τους Στρατιωτικούς

Γνωρίζεται ότι σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας υπέρ του προσωπικού των ΕΔ κατόπιν εντολής της Ηγεσίας ΥΠΕΘΑ, διερευνήθηκε η εξασφάλιση πρόσβασης αυτού σε τραπεζικά χρηματοοικονομικά προϊόντα με προνομιακή τιμολόγηση.
Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, υπογράφηκε Συμφωνητικό Συνεργασίας διετούς διάρκειας με την τράπεζα Πειραιώς
Τα χαρακτηριστικά κύριων προϊόντων που εκτιμάται ότι ενδιαφέρουν την πλειοψηφία του ενδιαφερόμενου προσωπικού, παρατίθενται ακολούθως:
α. Προϊόντα καταθέσεων
(1) Λογαριασμός Μισθοδοσίας με κλιμακωτό επιτόκιο:
(α) 3,00% έως 3.000€
(β) 1,00% άνω των 3.000€
(2) Προθεσμιακή κατάθεση με προσαύξηση 0,65% στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο προθεσμιακής κατάθεσης 12 μηνών.
β. Πιστωτική κάρτα
(1) Άνευ κόστους ετήσιας συνδρομής για πάντα.
(2) Επιτόκιο αγορών μειωμένο κατά 3,50% σε σχέση με το Βασικό Επιτόκιο πιστωτικών καρτών της Τράπεζας (την τρέχουσα περίοδο 15,95%) και περαιτέρω μείωση επιτοκίου για ενήμερους πελάτες κατά μια ποσοστιαία μονάδα (1%).
(3) Πρόγραμμα επιβράβευσης χρήσης κάρτας σε ευρώ με 2% επιστροφή για αγορές σε όλα τα Super Market, πρατήρια βενζίνης και έξοδα εκπαίδευσης (μέγιστο συνολικό επιστρεφόμενο ποσό ανά μήνα 100€).
γ. Στεγαστικό δάνειο
(1) Προνομιακή προσωποποιημένη τιμολόγηση μειωμένη κατά 0,50% από την εκάστοτε προσωποποιημένη τιμολόγηση για στεγαστικό δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου στη βάση του Euribor 1M.
(2) Χωρίς έξοδα εξέτασης αιτήματος σε περίπτωση τήρησης λογαριασμού μισθοδοσίας στην Τράπεζα Πειραιώς ή 50% έκπτωση στα σχετικά έξοδα σε περίπτωση τήρησης λογαριασμού μισθοδοσίας σε έτερο Τραπεζικό Ίδρυμα.
δ. Λοιπά προϊόντα / παροχές
(1) Στο πακέτο τραπεζικών προϊόντων που προσφέρει το συνεργαζόμενο Τραπεζικό Ίδρυμα περιλαμβάνονται επίσης καταναλωτικά και φοιτητικά δάνεια, δάνεια μεταφοράς υπολοίπων και ειδικές προθεσμιακές καταθέσεις (συνδυασμός προθεσμιακής κατάθεσης και επένδυσης σε Αμοιβαία Κεφάλαια).
(2) Ακόμη, προσφέρονται πρόσθετες παροχές προς το ενδιαφερόμενο προσωπικό, όπως ενδεικτικά αναφέρεται χρηματικά βραβεία σε αριστούχους αποφοίτους Στρατιωτικών Σχολών (2.000 € έκαστος για δέκα αποφοίτους ετησίως), εκπτώσεις στην αγορά και ενοικίαση αυτοκινήτων από την AVIS, δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια και έκπτωση (10%) για αγορές από το ATTICADEPARTMENTSTORES.
Επιπροσθέτως, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα εξής:
α. Η αξιοποίηση των προνομιακών όρων του Συμφωνητικού, είναι σε εθελοντική βάση και εναπόκειται στην κρίση εκάστου ενδιαφερόμενου με βάση τις πραγματικές του ανάγκες.
β. Η Υπηρεσία επεδίωξε δια του Συμφωνητικού Συνεργασίας, την εξασφάλιση προνομιακής πρόσβασης του Προσωπικού σε τραπεζικά - χρηματοοικονομικά προϊόντα από συγκεκριμένο Τραπεζικό Ίδρυμα που αναδείχθηκε από σχετική διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς ωστόσο να αποτρέπει το ενδιαφερόμενο προσωπικό να απευθύνεται και στους λοιπούς παρόχους ομοίων προϊόντων / υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του με τον προσφορότερο τρόπο.
γ. Με το εν λόγω Συμφωνητικό επιδιώχθηκε η ένταξη στην προνομιακή μεταχείριση όσο το δυνατόν περισσότερων κατηγοριών προσωπικού που συνδέεται με το ΥΠΕΘΑ (εν αποστρατεία προσωπικό, μέλη οικογενειών κλπ), καθώς και η συμπερίληψη μεγάλου εύρους προϊόντων / υπηρεσιών που εκτιμάται ότι καλύπτει την πλειονότητα των αναγκών του ενδιαφερόμενου προσωπικού.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια