ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έκδοση ΦΕΚ για Αύξηση Μεριδίου Μερίσματος και ΕΚΟΕΜΑ ΜΤΑΓνωρίζεται ότι σύμφωνα με  τα παρακάτω άρθρα  του  Τεύχους B’ 901/09.03.2021 ΦΕΚ    αυξάνεται το μερίδιο του Μ.Τ.Α. και Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α  ως εξής 

 Άρθρο 1

 Τιμή Μεριδίου Μ.Τ.Α. και Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.

 Εγκρίνονται οι αποφάσεις της υπ’ αρ. 21/16-11-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ./Μ.Τ.Α., σύμφωνα με τις οποίες καθορίζεται:

 α. Η τιμή μεριδίου του Μ.Τ.Α. στα 11,00 €. 

β. Η τιμή μεριδίου του Ε.Κ.Ο.Ε.ΜΑ στα 3,00 €. 

Άρθρο 2

 Έναρξη Ισχύος .

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2021

 Ο Υπουργός

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Για να δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια