ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκλογές ΕΑΑΑ - Υποψηφιότητα Ασμχου ε.α. ΚΩΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ


  Κωνσταντίνος Π. Αναγνωστάκης
 Αντισμήναρχος (ΤΜΑ) ε.α. 

 Γεννήθηκα στη Νέα Ιωνία Αττικής στις 9 Μαΐου 1958. Το 1976, εισήλθα στην ΣΤΥΑ με την ειδικότητα του Γ.Ε.Ο. Αποστρατεύτηκα το 2008, με το βαθμό του Αντισμηνάρχου.

2.   Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου εξέλιξης, μου ανατέθηκαν τα παρακάτω καθήκοντα:

α. Επιθεωρητή Ποιοτικού Ελέγχου, Προϊσταμένου Συνεργείων Οργάνων και Σωστικών Μέσων, καθώς και Αξιωματικού Τεχν. Εκπσης.

β. Στρατιωτικού Εκπαιδευτή και Εκπονητή Εκπαιδευτικών Σημειώσεων στην ειδικότητα των Μηχανικών Α/Φ της ΣΤΥΑ.

γ. Επιτελούς Αξιωματικού στη ΔΑΥ και στο ΓΕΑ.

δ. Τμρχη Διδακτ. ΠΡΣ και Ακαδ. Εκπσης στη ΣΤΥΑ και Προϊστ. του Κέντρου Ιατρικών Αερίων στο 251 ΓΝΑ.

3.  Απέκτησα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) το Πτυχίο Συντήρησης Οργάνων (Ιο).

4.  Αποφοίτησα από το Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, του ΕΛΙΝΥΑΕ.

5. Διετέλεσα:

α. Πρόεδρος της ΕΚΣ του 2ου Συστήματος Προσκόπων Καισαριανής.

β Ταμίας της ΕΚΣ της Τοπικής Εφορείας Προσκόπων Βύρωνα-Καισαριανής.

γ. Γεν. Γραμμ. του Μικρασιατικού Συλλόγου Καισαριανής.

δ. Δημοτικός Σύμβουλος Καισαριανής, από 2010-2014 και 2019 έως σήμερα.

ε. Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Καισαριανής», από 2010-2014 και μέλος του από το 2014 έως σήμερα.

στ. Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», από 2010-2014 και μέλος της από το 2019 έως σήμερα.

ζ. Αντιπρόεδρος του ΝΠΙΔ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καισαριανής», από 2010-2014.

η. Μέλος της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καισαριανής», από 2010-2014 και από το 2019 έως σήμερα.

θ. Ταμίας της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος από το 2017 έως σήμερα.

ι. Γραμματέας της  ΕΑΑΑ από το 2016 έως το 2019.

ια. Αντιπρόεδρος του Σ.Α.Σ. από το 2016 έως το 2019.

6.         Τον Οκτώβριο του 2019 ανακηρύχτηκα Τακτικό Μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε). 

Οι στόχοι του νέου ΔΣ που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες της 14ης Νοεμβρίου 2021, επιβάλλεται να είναι:

α. Η αναβάθμιση του ρόλου του Συντονιστικού των 3 ΕΑΑ.

β. Η επένδυση του αποθεματικού της ΕΑΑΑ, που είναι κατατεθειμένο στην ΤτΕ:

(1). Με την αγορά ιδιόκτητων γραφείων σε όλα τα Παραρτήματα.

(2). Με την ανακαίνιση των υπαρχόντων οικημάτων και την κατασκευή νέων οικημάτων στα ΚΕΔΑ.

(3). Με τον εκσυγχρονισμό των ιατρικών εργαστηρίων και των κλινικών του 251 ΓΝΑ.

(4). Με τη δημιουργία Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων σε χώρο που θα υποδείξει το ΓΕΑ.

γ. Η μη αποδοχή καμίας τροποποίησης του άρθρου 1 της Φ.454/ ΑΔ. 452352, παρ.3, (ΦΕΚ 1142/2002), που αναφέρει ότι οι θέσεις των υπολοίπων εννέα (9) τακτικών μελών, (πλην προέδρου και αντιπροέδρου), καλύπτονται από τους πλειοψηφίσαντες κατά τις εκλογές για την ανάδειξη του ΔΣ υποψηφίους, ανεξάρτητα βαθμού, ειδικότητας ή προέλευσης αυτών.

δ. Η δέσμευση για την αλλαγή του ονόματος της ΣΜΥΑ με ένα νέο όνομα (π.χ. Σχολή Τεχνολόγων Αεροπορίας) που θα αναβαθμίζει και θα εναρμονίζει αυτή με αντίστοιχες ειδικότητες των ΑΤΕΙ.

ε. Η δημιουργία Νομικού Γραφείου για τη διεκδίκηση και επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων της ΕΑΑΑ και των μελών της και τέλος

στ. Ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ΕΑΑΑ και των Παραρτημάτων της.

Απευθύνω λοιπόν έκκληση προς όλους/ες μας, και ειδικά στους νέους απόστρατους συναδέλφους, να δείξουμε ενδιαφέρον και να ψηφίσουμε στις αρχαιρεσίες της Ένωσης. Εάν δεν υπάρχει άλλη υποχρέωση, θα επιθυμούσα την υποστήριξή σας και εάν είναι δυνατόν και των φίλων σας!

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και σας περιμένω στις 14 του Νοέμβρη.

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Π. Αναγνωστάκης

Αντισμήναρχος (ΤΜΑ) ε.α.

28η Σειρά ΣΤΥΑ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια