ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΑΑΑ: Εκλογή Δ/νων/Συμβούλου & Γραμματέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΑ κατά την τακτική συνεδρίαση της  09-3-2022 εξέλεξε τους:

Άσμχο ε.α. Κωνσταντίνο Αναγνωστάκη στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Ασμχο ε.α Ιωάννη Ζαχαράκη στη θέση του Γραμματέα.
Ο πρόεδρος, Απτχος (Ι) ε.α. Κων/νος Τζαβέλλας, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχάρησαν τους δυο εκλεγέντες και τους ευχήθηκαν καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια