ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΤΑ, Κατάργηση της κράτησης του ν.4093/2012-Αύξηση Τιμής Μεριδίου

 


ΜΤΑ, Κατάργηση της κράτησης του ν.4093/2012-Αύξηση τιμής μεριδίου

1. Αύξηση τιμής μεριδίου μερίσματος και οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ

Γίνεται γνωστό στα μέλη μας ότι έχει εγκριθεί και υπογραφεί από τον ΥΕΘΑ  η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.) για τον Καθορισμό Τιμής Μεριδίου του Μ.Τ.Α. και του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Αεροπορίας (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.) έτους 2022. Αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)

Με την απόφαση ορίζεται:

α. Η τιμή μεριδίου του Μ.Τ.Α. από τα 11,00 € στα 12,00 €.

β. Η τιμή μεριδίου του Ε.Κ.Ο.Ε.ΜΑ από τα 3,00 €. στα 4,00 €.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Για συνάδελφο μερισματούχο που λαμβάνει 31 μερίσματα,

α. Το μέρισμα από 341 € το μήνα  (31×11=341) αυξάνεται σε (31×12=372)

β. Το ΕΚΟΕΜΑ από 93 € το μήνα  (31×3=93) αυξάνεται σε (31×4=124)

(ΠΡΟΣΟΧΗ τα παραπάνω ποσά είναι Ονομαστικά, χωρίς τις κρατήσεις).

2. ΜΤΑ-Κατάργηση της κράτησης του ν.4093/2012

Όπως επιβεβαιώθηκε η ανακοίνωση της  ΕΑΑΑ της προηγούμενης εβδομάδας, στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ στη Βουλή με το άρθρο 27 προβλέπεται η κατάργηση των μειώσεων του ν.4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ. Οι κρατήσεις καταργούνται με αναδρομικότητα από 1-1-2021.

Το ύψος της συγκεκριμένης κράτησης ποικίλει σημαντικά ανάλογα με τις αποδοχές του κάθε μερισματούχου. Σε κάθε περίπτωση για τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων η κράτηση είναι μεγαλύτερη από 40 € ευρώ μηνιαίως, κλιμακούμενη ανάλογα.

ΕΔΩ μπορείτε να δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο, όπως αυτό αναρτήθηκε σε διάφορες ιστοσελίδες.  

Το ΔΣ/ΕΑΑΑ

πηγή ΕΑΑΑΔημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια