ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Χορήγηση Έκτακτου Βοηθήματος Μερισματούχων Μ.Τ.Α. Έτους 2022


 Γίνεται γνωστό στα μέλη μας

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει, ότι σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 22/10-11-2022 Απόφασης Δ.Σ./Μ.Τ.Α. η οποία εγκρίθηκε από τον κο Υ.ΕΘ.Α με τη Φ. 951.16/15236/Σ.2595/16-

12-2022, την 29η Δεκεμβρίου 2022 θα χορηγηθεί, ένα (1) μηνιαίο μέρισμα, ως έκτακτο βοήθημα έτους 2022, βάσει του

άρθρου 13 του α.ν.1988/1939 (ΦΕΚ 414Α΄)

Πηγήhttps://eaaa.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια