ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κοπή Βασιλόπιτας - Βραβεύσεις Αριστούχων

 


               

Σας ενημερώνουμε ότι εντός του μηνός Ιανουαρίου 2023, θα  πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση της κοπής

της βασιλόπιτας και της βράβευσης αριστούχων μαθητών και σπουδαστών.

 

Η ακριβής ημερομηνία, ώρα και τόπος θα ανακοινωθούν έγκαιρα.

 

 Συγκεκριμένα θα απονεμηθούν, για  το  σχολικό έτος 2021 -2022, έπαινοι και αναμνηστικά σε όσα τέκνα συναδέλφων  εγγεγραμμένων στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης

 

Ø    Απέκτησαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή

Ø    Απέκτησαν πτυχίο Σχολής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή

Ø    Αποφοίτησαν από την Γ΄ Λυκείου  με άριστα,  ή

Ø    Προήχθησαν από την Β΄ στην Γ΄Λυκειου   με άριστα.

 

Όσοι συνάδελφοι έχουν τέκνα που υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες, θα πρέπει να υποβάλλουν στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης μέχρι την 22 Δεκ 2022  με e-mail ή αυτοπροσώπως, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά  που είναι

 

Ø    Αντίγραφο τίτλου μεταπτυχιακού,  ή πτυχίου  από ΑΕΙ, ΑΤΕΙ 

Ø    Αντίγραφο  τίτλου αποφοίτησης από την Γ΄Λυκείου

Ø    Αντίγραφο αποδεικτικού προαγωγής από την Β΄στην Γ΄Λυκείου


Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να  επικοινωνείτε με τον Γραμματέα του Παραρτήματος Σγό (ΥΥΔ) ε.α. ΜΥΛΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, τηλ. 6983532115


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια