ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΣΜΑΑ "Ο ΙΚΑΡΟΣ"

 


Πρόσκληση Μελών του Συλλόγου Οικοπεδούχων Αετού Καρυστίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2023


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ
ΤΟΥ Ο.Σ.Μ.Ο.Σ.Α. Ο «ΙΚΑΡΟΣ»,
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ.
Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2023
Πρόσκληση Μελών του Συλλόγου Οικοπεδούχων Αετού Καρυστίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2023.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό του Συλλόγου μας, των Οικοπεδούχων του ΟΣΜΟΣΑ ο «ΙΚΑΡΟΣ» περιοχής Αετού Καρυστίας, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε σε απαρτία την 18ην Ιανουαρίου 2023 και προσκαλεί τα Μέλη του στην ετήσια Τακτική Γενική του Συνέλευση την 5η Μαρτίου 2023 ημέρα Κυριακή και από ώρας 10.00’ στο Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ, Χαλκοκονδύλη 5, (7ος όροφος) πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας του προβλεπόμενου από το άρθρο 14 του Καταστατικού ενός τρίτου των ταμειακώς ενήμερων Μελών, τότε συνέρχεται οριστικά νέα Γενική Συνέλευση το Σάββατο 11η Μαρτίου 2023 στον ίδιο ως ανωτέρω τόπο και χρόνο, με τα ακόλουθα θέματα Ημερησίας Διάταξης:
Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης,
Πεπραγμένα έτους 2022, έγκριση.
Οικονομικός Απολογισμός – Ισολογισμός έτους 2022, Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου, έγκριση.
Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων 2023 και έγκριση.
Στόχοι 2023, Προταθείσα βάση Συνεργασίας με τον ΟΣΜΟΣΑ, Όροι και Υποχρεώσεις για Υπαγωγή στον Δήμο Καρύστου, προσδιορισμός και καταβολή ΤΑΠ, κλπ.

Προϋπόθεση συμμετοχής Οικοπεδούχου στην Γ.Σ. του Συλλόγου είναι η καταβολή της ετήσιας συνδρομής των 10 ευρώ.

Στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Οικοπεδούχων ο «ΙΚΑΡΟΣ» Αετού Καρύστου θα προσκληθούν να λάβουν μέρος εκπρόσωποι της ΕΑΑΑ, του ΟΣΜΟΣΑ, του Δήμου Καρύστου και της Περιφερειακής ενότητας Ευβοίας.

Το ΔΣ του Συλλόγου Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου,

Δημήτριος Πετρίδης, Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Δελλής, Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Κάργας, Γραμματέας
Αθανάσιος Πάνος, Ταμίας,
Ιωάννης Αναστασάκης, Μέλος,
Ηλίας Σβάρνας, Μέλος,
Σαλαμάνη Ευγενία, Μέλος.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια