ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο.Π.Ε.Δ.Τ ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ

Αγαπητά μέλη της Ο.Π.Ε.Δ.Τ ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ Ο πρόεδρος και τα μέλη του Τ.Σ. του Παραρτήματος ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ της ΕΑΑΑ κατ΄ αρχάς σας συγχαίρουμε δημόσια και σας ευχαριστούμε για τις εργασίες συντήρησης και ευπρεπισμού του μνημείου και του κενοταφίου των ηρώων αεροπόρω που το 1995 καέπεπεσαν στον ορεινό όγκο της Σιθωνίας. Επίσης σας συγχαίρουμε και σας ευχαριστούμε για την εθελοντική σας προσφορά Η Ομάδα Εθελοντών Πυροπροστασίας και Προστασίας της φύσης Δήμου Τορώνης -Ο.Π.Ε.Δ.Τ ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ είναι μία ομάδα με πολλές δράσεις στο ενεργητικό της, ιδιαιτέρως όμως στον τομέα της πρόληψης και της καταστολής της πυρκαγιάς. Ο τομέας ευθύνης της ομάδος είναι τα πρώην διοικητικά όρια του πρώην Δήμου Τορώνης, αλλά αν ζητηθεί και είναι αναγκαίο η ομάδα επεμβαίνει και εκτός των ορίων του τομέα της. Σκοπός της ομάδος είναι η ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού με την διοργάνωση σεμιναρίων & ημερίδων, συμμετοχή σε δενδροφυτεύσεις, καλύψεις εκδηλώσεων, ποδηλατοδρομίες και πεζοπορίες, καθώς και συνεργασία με φορείς και συλλόγους και όπου αλλού ζητηθεί .

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια