ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λειτουργία ΚΕΔΑ Ν. Ποτίδαιας 2024

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση,  το  έγγραφο της 113 ΠΜ, που αφορά την Λειτουργία  του ΚΕΔΑ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ για το έτος 2024.

Επισημαίνουμε  ότι όσοι επιθυμούν να παραθερίσουν, να υποβάλλουν την αίτηση του Παραρτήματος «Α», το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου 24 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση pubrel.113cw@haf.gr ή απ ́ ευθείας στο Γρ. Μέριμνας της Μονάδας, τηλ. (εσωτ) 613-5021, 5026.

  Οι θέσεις θα διατεθούν μετά από έλεγχο των υποβληθέντων αιτήσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια του (β) σχετικού και η έγκρισή τους θα κοινοποιηθεί με διαταγή, μέχρι τις 22 Μαΐου 2024. 
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια