ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 17/14.10.2016ΘΕΜΑ 1Ο

Συγκρότηση Συντονιστικών Επιτροπών Εθελοντικών Ομάδων


Ο Γραμματέας κ. ΜΥΛΩΣΗΣ ενημερώνει τα μέλη ότι στην 2η και 4η Τακτικές Συνεδριάσεις του ΔΣ αποφασίσθηκε η συγκρότηση Εθελοντικών Ομάδων αποτελούμενων από μέλη του Δ.Σ. και εκπροσώπους των μελών του Παραρτήματος, οριζόμενα από το Δ.Σ. με σκοπό την ενδυνάμωση των δεσμών με την κοινωνία, αλλά και μεταξύ των μελών, αποδεχόμενοι την αναγκαιότητα ανάπτυξης του εθελοντισμού στα πλαίσια των δράσεων της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Θεσσαλονίκης.Με σκοπό να διαδοθούν οι αποφάσεις του ΔΣ για τον εθελοντισμό και με την προσδοκία να ανταποκριθούν τα μέλη, πραγματοποιήθηκε η διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης την Τετάρτη 25/5/2016, κατά την οποία υποβλήθηκαν ελάχιστες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Παρά το γεγονός αυτό τα μέλη του Δ.Σ. συνέχισαν την προσπάθεια ευαισθητοποίησης με αποτέλεσμα να είμαστε σε θέση να ορίσουμε σήμερα τα μέλη των παρακάτω Συντονιστικών Επιτροπών Εθελοντικών Ομάδων

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΜΧΟΣ ε.α.ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΗ ΕΠΓΟΣ ε.α. ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΘΣΓΟΣ ε.α. ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Δ.Σ. ΣΓΟΣ ε.α. ΛΑΣΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΓΟΣ ε.α. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΧΣΤΗΣ Δ.Σ.

ΜΕΛΗ ΣΓΟΣ ε.α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΣΓΟΣ ε.α. ΚΥΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΓΟΣ ε.α. ΦΩΤΟΓΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΓΟΣ ε.α. ΜΥΛΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΜΕΛΗ ΣΓΟΣ ε.α. ΤΕΡΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΣΓΟΣ ε.α. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΓΟΣ ε.α. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΗ ΕΠΓΟΣ ε.α.ΠΙΠΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Δ.Σ. ΕΠΓΟΣ ε.α ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ.ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΓΟΣ (ΥΙ) ΓΚΟΥΡΝΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΣΓΟΣ (ΥΥΔ) ΜΥΛΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.Οι συντονιστές των Εθελοντικών Ομάδων θα έχουν τακτικές συναντήσεις με το Δ.Σ. σχετικά με τον προγραμματισμό των δράσεων, οι οποίες θα υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. Παράλληλα το Δ.Σ με αποφάσεις του μπορεί να αναθέτει τη διοργάνωση δράσεων στις Ομάδες.

Παραμένει ο στόχος για τη διεύρυνση της στελέχωσης των Εθελοντικών Ομάδων και με μέλη που θα δείχνουν ενδιαφέρον συμμετοχής.

Με απόφαση του Δ.Σ συγκροτούνται και άλλες Εθελοντικές Ομάδες με διάφορες δράσεις.ΑΠΟΦΑΣΗΜετά από διαλογική συζήτηση και παροχή ορισμένων διευκρινήσεων και οδηγιών ώστε οι δράσεις των Εθελοντικών Ομάδων να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και να αναδεικνύουν την δυνατότητα κοινωνικής προσφοράς εκ μέρους της ΕΑΑΑ/ ΠΑΡΑΡΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, αποφασίζεται ΟΜΟΦΩΝΑ η έγκριση της εισήγησης του Γραμματέα κ. ΜΥΛΩΣΗ.

=========================================================================

HΜΕΡΙΔΑ ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ «ΕΓΩ» ΣΤΟ «ΕΜΕΙΣ»ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟhttps://www.facebook.com/maria.nikos.5494/posts/584671151701652


Προώθηση εθελοντισμού με τη συγκρότηση εθελοντικών ομάδων


Το Δ.Σ. του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της ΕΑΑΑ ύστερα από εισήγηση του Γραμματέα Σγου (ΥΥΔ) ε.α. κ. ΜΥΛΩΣΗ, αποφάσισε ομόφωνα τη δημιουργία δικτύου εθελοντικών δράσεων, δημιουργώντας ομάδες, μέσα στις οποίες θα οργανωθούν όλοι όσοι το επιθυμούν και αισθάνονται ότι μπορούν μα συνεισφέρουν σ’ αυτή την προσπάθεια.

Επιλεγμένοι τομείς δράσεις θα είναι προς το παρόν :

1) Κοινωνική πρόνοια


2) Απασχόληση - Εκπαίδευση3) Περιβάλλον - Πολιτική Προστασία4) Πολιτισμός – Αθλητισμός5) Μέριμνα Προσωπικού (θέματα οικονομικά, διοικητικά, υγειονομικά κλπ)6) Οργάνωση και Λειτουργία Παραρτήματος (θέματα πληροφορικής, γραμματειακής υποστήριξης, συντήρησης εγκαταστάσεων κλπ)Μέσω του δικτύου εθελοντών κάθε συνάδελφος θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση των προτάσεων.Οι δράσεις θα συντονίζονται μέσω Επιτροπής Εθελοντισμού που θα συγκροτηθεί από μέλη, που θα ορισθούν υπεύθυνοι για κάθε τομέα.Ξεκινάμε με τη βεβαιότητα ότι ένα τέτοιο δίκτυο εθελοντισμού είναι, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, απαραίτητο για την διατήρηση του κοινωνικού ιστού, για την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της Ένωσης, που επαναθεμελιώνουν έτσι τη συλλογικότητα και αντιστέκονται στην πράξη τον ατομικισμό και την αδιαφορία.

Για περαιτέρω ενημέρωση, δηλώσεις συμμετοχών σε εθελοντικές ομάδες, ανταλλαγή απόψεων για καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότητα των ομάδων και των δράσεων θα πραγματοποιηθεί σύντομα σχετική ενημερωτική συνάντηση για την οποία θα ενημερωθείτε έγκαιρα .Μέχρι τότε σας προσκαλούμε να υποβάλλετε τις απόψεις– προτάσεις σας για το εγχείρημα αυτό είτε μέσω e-mail είτε ιδιοχείρως στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης της ΕΑΑΑ.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια