ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Β.Ο.Ε.Α. | Απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι αντίστοιχες αιτήσεις για χορήγηση του επιδόματος


Χορήγηση Β.Ο.Ε.Α.
(Σε μερισματούχους Μ.Τ.Α.)


- Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση δικαιούχου
 (Βρείτε τα έντυπα των αντίστοιχων αιτήσεων  παρακάτω στην ανάρτηση :1α, ή 1β, ή 1γ  ανάλογα την περίπτωση )


3. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου

4. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

5. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή σύμφωνου συμβίωσης (Σε περίπτωση χορήγησης του ΒΟΕΑ λόγω γάμου ή συμφώνου συμβίωσης του ασφαλισμένου τέκνου )

6. Γνωμάτευση προσφάτου εκδόσεως της ΑΑΥΕ από την οποία να προκύπτει η ανικανότητα προς εργασία του ασφαλισμένου τέκνου και ο βαθμός αυτής. (Σε περίπτωση χορήγησης του ΒΟΕΑ λόγω ανικανότητας του ασφαλισμένου τέκνου)- Τα έντυπα (για μερισματούχους Μ.Τ.Α.)

1α. Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου μερισματούχου – 25ο έτος https://mta.haf.gr/

1β. Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου μερισματούχου – γάμος-σύμφωνο συμβίωσης  https://mta.haf.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια