ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Β.Ο.Ε.Α. | Απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι αντίστοιχες αιτήσεις για χορήγηση του επιδόματος


Χορήγηση Β.Ο.Ε.Α.
(Σε μερισματούχους Μ.Τ.Α.)


- Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση δικαιούχου
 (Βρείτε τα έντυπα των αντίστοιχων αιτήσεων  παρακάτω στην ανάρτηση :1α, ή 1β, ή 1γ ή 1δ ανάλογα την περίπτωση )

2. Φορολογική ενημερότητα του δικαιούχου «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης»

3. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου

4. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

5. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (Σε περίπτωση χορήγησης του ΒΟΕΑ λόγω γάμου του ασφαλισμένου τέκνου )

6. Γνωμάτευση προσφάτου εκδόσεως της ΑΑΥΕ από την οποία να προκύπτει η ανικανότητα προς εργασία του ασφαλισμένου τέκνου και ο βαθμός αυτής. (Σε περίπτωση χορήγησης του ΒΟΕΑ λόγω ανικανότητας του ασφαλισμένου τέκνου)- Τα έντυπα (για μερισματούχους Μ.Τ.Α.)

1α. Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου μερισματούχου – 25ο έτος

1β. Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου μερισματούχου – γάμος

1γ. Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου μερισματούχου λόγω ανικανότητας

1δ. Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου μερισματούχου – σύμφωνο συμβίωσης1α. Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου μερισματούχου – 25ο έτος1β. Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου μερισματούχου – γάμος


1γ. Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου μερισματούχου λόγω ανικανότητας


1δ. Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου μερισματούχου – σύμφωνο συμβίωσης

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια