ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκλογές ΕΑΑΑ/Παραρτ. ΘεσσαλονίκηςΣας ενημερώνουμε ότι για το Δ.Σ. του  Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, κατατέθηκαν υποψηφιότητες μόνο από τα ήδη μέλη του Δ.Σ., ως εξής :

Για τη θέση του Προέδρου

Ασμχος (ΤΥΜ) ε.α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

Για τις θέσεις των Μελών

Επγός (ΤΥΟ) ε.α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ
Επγός (ΥΔK) ε.α ΣΥΜΕΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
Σγος (ΤΥΗ) ε.α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΠΙΔΗΣ
Σγός (ΥΔK) ε.α ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΣΗΣ

Ο έλεγχος της νομιμότητας των υποψηφίων και η σχετικη ενημέρωση  πραγματοποιείται από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ εντός δεκαημέρου από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και όχι αργότερα από τις 9 Οκτωβρίου 2018.
Ενστάσεις επί της νομιμότητας υποβάλλονται εντός 2ημέρου από της ενημερώσεως των υποψηφίων και κρίνονται αμετακλήτως εντός 5ημέρου από της υποβολής τους από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
Σύμφωνα με την προκήρυξη οι  εκλογές για τα Δ.Σ. των Παραρτημάτων, γίνονται εφόσον υπάρχουν πέραν των πέντε υποψήφιων.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια