ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεκδίκηση Επιδομάτων Εορτών


Έκτοτε καίτοι, συνεπεία συναφών προσφυγών των Ενώσεων Αποστράτων ΕΔ  για την περικοπή των συντάξεων, εκδόθηκαν οι υπ’ αρ. 2192 – 2196/2014 αποφάσεις του ΣτΕ, βάσει των οποίων οι διατάξεις του ανωτέρω Ν 4093/2012 κρίθηκαν εξ ολοκλήρου αντισυνταγματικές και ανίσχυρες, εντούτοις, μέχρι σήμερα, δεν υλοποιήθηκαν από τη Διοίκηση.

Μεμονωμένες προσφυγές – αγωγές συναδέλφων ενώπιον Μονομελών Διοικητικών Πρωτοδικείων για χορήγηση των ως άνω επιδομάτων  δεν τελεσιδίκησαν καθόσον άλλες μεν έγιναν αποδεκτές και άλλες απορρίφθηκαν, ήδη δε εκκρεμεί, κατόπιν εφέσεως του Δημοσίου, η έκδοση αποφάσεως  από το 6ο Τμήμα του ΣτΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω και εν αναμονή της σχετικής αποφάσεως του ΣτΕ, δεν συνιστάται η άσκηση αγωγής από τους συναδέλφους για χορήγηση των εν λόγω επιδομάτων, ει μη μόνον, προς αποφυγή παραγραφής, η απλή αίτηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για αναγνώριση της απαίτησης.

Μπορείτε να δείτε την αίτηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτουςπατώντας εδώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : καλό θα ήταν η αίτηση που θα κατατεθεί στο Ν.Σ.Κ. να συνοδεύεται από ένα φωτοαντίγραφο της, στο οποίο θα αναγράφεται ο  αριθμός πρωτοκόλλου ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο σε περίπτωση περαιτέρω δικαστικών διεκδικήσεων.
  • Εντυπα των αιτήσεων διατίθενται από το  Παράρτημα Θεσαλονίκης της ΕΑΑΑ, το οποίο αναλαμβάνει να υποβάλλει το σύνολο των αιτήσεων, που θα κατατεθούν σε αυτό, μέχρι 10/11/2018

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια