ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 17/18ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 17/18

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού , Πλατεία Κλαυθμώνος – 

105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429-6973998353

                                                                                      09-11-2018                          

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ.  ΑΡΙΘ.  17/18

1.- Η  ψήφιση από την Βουλή του νόμου με τον οποίο επιστρέφεται μέρος των αδίκως και παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών από τις συντάξεις των αποστράτων σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συμμόρφωση της Κυβέρνησης με τις Αποφάσεις 2192/2014 και 1128/16   της Ολομέλειας του ΣτΕ.

2.-Το ΣτΕ με τις εν λόγω Αποφάσεις του απεφάνθη ότι οι μειώσεις που επήλθαν στα ειδικά μισθολόγια των στρατιωτικών και  συνακόλουθα στις συντάξεις των στρατιωτικών συνταξιούχων με τις εκτελεστικές Υπουργικές Αποφάσεις των Ν. 4093/12 και 4307/14 είναι αντισυνταγματικές και ότι οι συντάξεις  των  αποστράτων  θα  πρέπει  να επανέλθουν  στο επίπεδο της 31-07-2012 και επί πλέον οποιαδήποτε άλλη μελλοντική μείωσή τους θα είναι αντισυνταγματική.

3.-Σύμφωνα με τις ειρημένες Αποφάσεις του ΣτΕ θα έπρεπε οι συντάξεις να επανέλθουν στο επίπεδο της 31-07-12 και στη συνέχεια να γίνει ο υπολογισμός των αναδρομικών που πρέπει να καταβληθούν σε κάθε δικαιούχο.. Ο τρόπος καταβολής που επιλέγει το άρθρο 6 του νόμου αποτελεί αλχημεία και βεβαίως παρανομία , αφού παραβιάζονται ευθέως οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ που παράγουν ευθέως δεδικασμένο και ισχύουν erga omnes , δεν μπορούν δε να δοθούν τα αναδρομικά βασιζόμενα σε οριστικώς και αμετακλήτως κριθείσα παράνομη βάση υπολογισμού ποσού σύνταξης.

4.-Αναφορικά με την περίοδο πέρατος υπολογισμού των δικαιουμένων αναδρομικών , που καθορίζεται ως η 12-05-16  , λόγω έναρξης εφαρμογής του Ν.4387/16 ,  αυτή είναι αυθαίρετη γιατί ναι μεν από την ημερομηνία αυτή αποδεσμεύονται οι συντάξεις των αποστράτων από τους μισθούς των εν ενεργεία , αλλά ο επανυπολογισμός των συντάξεων γίνεται με το ύψος που υπήρχε την 12-05-16 , ώστε να προκύψει μετά η προσωπική διαφορά. Επομένως ο επανυπολογισμός των συντάξεων βάσει του Ν.4387/16 πρέπει να γίνει με βάση τις συντάξεις της 31-07-12 και το επί πλέον ποσό να υπολογισθεί στα αναδρομικά  μέχρι  την ψήφιση του νόμου , δηλαδή μέχρι την 09-11-18. Εξάλλου εκκρεμεί και η σχετική αίτηση μας  ακύρωσης κατά του Νόμου 4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου) για την αποσύνδεση μας από τα ειδικά μισθολόγια των εν ενεργεία.

5.-Επειδή είχαμε την ανησυχία ότι ενδεχομένως το σχέδιο νόμου που θα έδινε τα αναδρομικά δεν θα ικανοποιούσε τις Αποφάσεις του ΣτΕ , εκδώσαμε έγκαιρα την υπ.αριθ. 15/18 από 14-09-2018 Ανακοίνωση και αποστείλαμε επιστολή με αριθ. Πρωτ. 235Σ από 31-10-2018 στους συναρμόδιους Υπουργούς  και δυστυχώς επαληθευτήκαμε.

6.-Οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων (Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.) παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις , αναμένοντας και την έκδοση της ΚΥΑ ,  και επιφυλάσσονται για .συνέχιση των δικαστικών διεκδικήσεων μέχρι την πλήρη συμμόρφωση της Πολιτείας με τις Αποφάσεις του ΣτΕ.

Αντιστράτηγος  .ε.α.      Β.Ροζής                      Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Υποστράτηγος Ι.Δεβούρος ε.α.                       Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος   Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του  Συντονιστικού

Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν.ε.α.Γρ.Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Σ.Καββούρης            Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α. Ι.Κρανιάς                 Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

ΠΗΓΉhttp://eaaa.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια