ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΑΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κοι  Συνάδελφοι σας γνωστοποιείται ότι :

      1.Η κράτηση  της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) , θεσπίστηκε με τους Ν.3985/2010, 3986/2011 και 4002/2011 και ανέρχεται σε ποσοστό 3% η 6% η 7% η 9% η 10% η 12% η 13% η 14% επί του ακαθάριστου πόσου της βασικής Σύνταξης ,το όποιο πόσο μετά την κράτηση δεν μπορεί να υπολείπεται των 1400.00 Ευρώ.

  1. Το ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ αριθμ 244/08.02.2017 απόφαση του έκρινε παράνομη την κράτηση της ΕΑΣ και διέταξε να σταματήσει και να χορηγηθούν τα αναδρομικά.

  2. Η εν λόγω απόφαση αφόρα μόνο όσους σχετικα προσέφυγαν η θα προσφύγουν μέχρι 08.02.2019.

  3. Κατόπιν των ανωτέρω φρονούμε ότι όσοι δεν έχετε προβεί σε καμία σχετική ενεργεία να προβείτε έγκαιρα στην υποβολή ένστασης προς το Ελεγκτικό Συνέδριο μέσω του ΕΦΚΑ (ΓΛΚ) η Αγωγή κατά την κρίση σας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια