ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ενημερωτικό Σημείωμα Για Διεκδίκηση Περικοπών Συντάξεων και Μερισμάτων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
 


Θεσσαλονίκη, 22-11-2018
Κυρίες, Κύριοι συνταξιούχοι, μερισματούχοι του ΜΤΑ,
όπως καλώς γνωρίζετε, με τους κατά καιρούς μνημονικούς νόμους επιβλήθηκαν στις συντάξεις δυσβάστακτες μειώσεις  και κρατήσεις που μείωσαν κατακόρυφα το διαθέσιμο εισόδημα των συνταξιούχων και κατά συνέπεια το βιοτικό τους επίπεδο και την ποιότητα ζωής τους. Το ΣτΕ και το Ελεγκτικό Συνέδριο δέχθηκαν ότι οι αρχικές μειώσεις επιβάλλονταν από την τραγική δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και έκριναν συνταγματικές τις μειώσεις του πρώτου μνημονίου, πλην της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), την οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ’ αριθ. 244/2017 απόφαση της ολομέλειας του κήρυξε αντισυνταγματική, μόνο όμως για τους συνταξιούχους του Δημοσίου. Μετά από τα ανωτέρω και για την πλήρη και ακριβή ενημέρωσή σας παρατίθενται κατωτέρω οι δυνατότητες που υπάρχουν στο νομικό κόσμο για να διεκδικήσετε την επιστροφή των παράνομα παρακρατηθέντων ποσών από τις συντάξεις σας:

α. Αγωγή στο ΕΛ. ΣΥΝ. για την επιστροφή  του ποσού Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Η κράτηση αυτή κρίθηκε αντισυνταγματική με την υπ’ αριθ. 244/2017 απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β. Αγωγή στο ΕΛ. ΣΥΝ. για τη διεκδίκηση και επιστροφή των ποσών των μειώσεων που παρακρατήθηκαν από τις συντάξεις με βάση τους μνημονιακούς νόμους 4051/12 και 4093/12. Στην αγωγή αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα επιδόματα εορτών και αδείας. Οι διατάξεις των ως άνω νόμων, που αφορούν μειώσεις στις συντάξεις και το μέρισμα, καθώς και την πλήρη κατάργηση των δώρων (200+200+400 €) κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το ΣτΕ, με τις αποφάσεις 2287/2015 ΣτΕ (ΟΛΟΜ) και 2288/2015 ΣτΕ (ΟΛΟΜ), ενώ μόνο όσον αφορά το ν. 4093/12 με την πρόσφατη υπ’ αριθ. 1227/2018 απόφαση του ΕΛ. ΣΥΝ (ΟΛΟΜ).
γ. Αγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά του ΜΤΑ για τη διεκδίκηση και επιστροφή του ποσού που παρακρατείται με βάση τον μνημονιακό νόμο 4093/12 από το μέρισμα και το ΕΚΟΕΜΑ που χορηγεί το Μετοχικό Ταμείο.  Οι διατάξεις του ως άνω νόμου, που αφορούν μειώσεις στο μέρισμα, κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το ΣτΕ, με τις αποφάσεις 2287/2015 ΣτΕ (ΟΛΟΜ) και 2288/2015 ΣτΕ (ΟΛΟΜ), καθώς επίσης και με την πρόσφατη υπ’ αριθ. 1227/2018 απόφαση του ΕΛ. ΣΥΝ (ΟΛΟΜ).

Δυστυχώς για τους συνταξιούχους η κατάθεση ομαδικών αγωγών αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να γίνει δυνατή η επιδίκαση από το αρμόδιο δικαστήριο συγκεκριμένου ποσού στον καθένα αλλά και προκειμένου να αποκτήσουν εκτελεστό τίτλο κατά του ελληνικού δημοσίου, ο οποίος θα τους δώσει τη δυνατότητα σε δεύτερο χρόνο να προβούν σε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του ( βλέπε απόφαση ΣτΕ 819/2015 Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος Δημοσίου - Μη συμμόρφωση Δημοσίου - Επιτρεπτή κατάσχεση εσόδων από Δ.Ο.Υ.). Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, όπως η κατάθεση αίτησης στο ΝΣΚ ή στον ΕΦΚΑ αποτελεί απλή όχληση και είναι άνευ νομικής σημασίας αφού το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η διακοπή της παραγραφής για ένα μόνο εξάμηνο, μετά το πέρας του οποίου η παραγραφή συνεχίζεται κανονικά από το χρονικό σημείο που σταμάτησε.
Εξάλλου όπως πιθανόν να γνωρίζετε η παραγραφή των απαιτήσεων σε βάρος του Δημοσίου από συντάξεις είναι διετής, ενώ κατά των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και λοιπών ταμείων πενταετής και συνήθως αρχίζει από το τέλος του έτους που γεννήθηκε η απαίτηση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της. Ως εκ τούτου οι συνταξιούχοι του Δημοσίου μπορούν μέχρι 31-12-2018 να διεκδικήσουν από το δημόσιο ποσά που παρακρατήθηκαν από τις συντάξεις τους από  1-1-2016 έως 31-12-2018, ενώ από τα Μετοχικά Ταμεία τα ποσά που παρακρατήθηκαν από το μέρισμά τους από  1-1-2013 έως 31-12-2018. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι το ΣτΕ περιόρισε την αναδρομικότητα της απόφασής του για τους ν. 4051/12 και 4093/12 για όσους δεν έχουν ασκήσει ένδικο μέσο κατά των μειώσεων των υπόψη νόμων για το διάστημα από 10-6-2015 και μετά, ενώ και το Ελεγκτικό Συνέδριο περιόρισε αντίστοιχα την αναδρομικότητα της απόφασής του για την ΕΑΣ για όσους δεν έχουν ασκήσει ένδικο μέσο κατά αυτής για το διάστημα από 9-2-2017 και μετά. Αποτέλεσμα αυτών των διατάξεων περί παραγραφής είναι ότι οι σχετικές αγωγές πρέπει να κατατεθούν μέχρι 31-12-2018 προς αποφυγή παραγραφής για τη σύνταξη των ετών 2016 ή παλαιότερων εφόσον έχει ασκηθεί ένδικο μέσο και 2013 για το μέρισμα. Οι σχετικές αγωγές θα πρέπει όχι μόνο να έχουν κατατεθεί αλλά και να έχουν επιδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία της 31-12-2018.
Το δικηγορικό μου γραφείο ήδη έχει καταθέσει αγωγές για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ενώ μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2018 θα κατατεθούν και νέες.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε ελεύθερα με τον υπογράφοντα στα τηλέφωνα 6983508321 (VPN ΠΑ) & 6955258164.

Με εκτίμηση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΕΠΓΟΣ (ε.α)
Αλεξίου Έλλης 2, Τριανδρία, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ: 55337
ΤΗΛ: 2314-016793
ΚΙΝ: 6983508321(VPN ΠΑ)-6955258164


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια