ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αιτήσεις ΑναδρομικώνΕπειδή σύμφωνα με σημερινές πρωινές δημοσιογραφικές πληροφορίες και δηλώσεις του δικηγόρου Μητρόπουλου επίκειται απόφαση του ΣΤΕ η οποία κρίνει αντισυνταγματικές πολλές από τις διατάξεις του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) και θα δίνει αναδρομικότητα μόνο σε όσους άσκησαν αγωγή ή υπέβαλαν όχληση προς τα ταμεία πριν την δημοσίευση του νόμου, προτείνεται όπως όλοι οι συνάδελφοι που  είτε υπέβαλαν αίτηση στο νομικό συμβούλιο του κράτους είτε κάναν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω efka.gr , να εισέλθουν στην ιστοσελίδα του  efka.gr , και εάν μεν δεν έχουν υποβάλλει αίτηση να την υποβάλλουν άμεσα , εάν δε έχουν υποβάλλει  να την τροποποιήσουν γράφοντας στις παρατηρήσεις το παρακάτω κείμενο . Οι ενέργειες θα πρέπει να γίνουν το ταχύτερον δυνατόν γιατί εντός των ημερών αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης του ΣΤΕ.Β. Με την παρούσα αίτηση μου ζητώ κατά τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 95 του Συντάγματος και 105 ΕισΝΑΚ να αναγνωρισθεί η αντίστοιχη υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου και το τελευταίο να : 
1ον) Μου καταβάλει αναδρομικά από το έτος 2013 μέχρι και σήμερα, τα ποσά που παρακράτησε παρανόμως από τη σύνταξη μου (άρθρο 38 του Ν. 3863/2010, άρθρο 11 του συνταξιοδοτικού Ν. 3865/2010, άρθρο 44 παρ. 10 του Ν. 3986/2011, άρθρο 6 παρ. 2 ν. 4051/2012 και άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ.IΑ.5 περίπτ. 1 και υποπαρ.ΙΑ.6 περίπτ. 3 του ν. 4093/2012, άρθρο 2 παρ. 14 εδ α και β του ν. 4002/2012 και του νόμου 4024/11), συμμορφούμενο με τις οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 2287-2050/2015) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ. Ολ. 244/2017). 
2ον) Μου καταβάλει από τούδε και στο εξής τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, όπως αυτά τα ποσά καταβάλλονταν μέχρι 31-12-2012. 
3ον) Αναπροσαρμόσει από σήμερα τη σύνταξη μου στα επίπεδα προ του 2013, εξαλείφοντας τα παρανόμως και μέχρι πρότινος παρακρατηθέντα ποσά, όπως προαναφέρθηκαν και να μην εφαρμόζει στην περίπτωση μου τις διατάξεις που ήδη κρίθηκαν παράνομες και αντισυνταγματικές. 
Υπογραμμίζεται ότι η αίτησή μου επέχει θέση όχλησης για κάθε νόμιμη συνέπεια, προεχόντως δε για τη διακοπή παραγραφής κατά το άρθρο 93 περ.γ του Ν.2362/1996


  Υπόψη το παραπάνω κείμενο που περιλαμβάνει όλες τις μειώσεις που έχουν γίνει στις συντάξεις υπέχει δικαίωμα διακοπής παραγραφής,  αλλά  για την ικανοποίηση των αιτημάτων εάν δεν υπάρξει χορήγηση από το κράτος,  θα χρειαστεί να υποβληθούν ατομικές προσφυγές.
   Για υποβολή των αιτήσεων εισερχόμαστε  στο https://www.efka.gov.gr/el  Υπηρεσίες για συνταξιούχους-ηλεκτρονική αίτηση συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ για τις μειώσεις στην κύρια και επικουρική σύνταξη και στη συνέχεια είσοδο με τους κωδικούς taxis και τον ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.1.  
  
   Εμφανίζεται η αίτηση με τα στοιχεία μας – Ελέγχουμε για την ορθότητα και συμπλήρωση αυτών που λείπουν (πχ ΑΔΤ,e-mailκλπ).
         Η παράγραφος Α1 (ΕΦΚΑ) /Κύρια σύνταξη είναι αυτή που αφορά τις Ε.Δ και Σ.Α.                 Στην παράγραφο 1 (και με το βελάκι δεξιά) επιλέγουμε:
(α)       Περιφερειακή Υπηρεσία: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (το τελευταίο στη λίστα)
(β)       Αριθμός Μητρώου: Επιλέγουμε ή το ήδη τοποθετημένο (το παλιό του ΙΚΑ) ή πληκτρολογούμε αυτό με τα 13 νούμερα από το μηνιαίο ενημερωτικό  της σύνταξης (ίσως το τελευταίο όταν πληκτρολογήσετε να μην φαίνεται αρχικά αλλά αν πάτε με το βελάκι του υπολογιστή δεξιά θα εμφανιστεί). Προτείνεται το δεύτερο                Οι επόμενες παράγραφοι 2,3,4 που είναι ίδιες με την 1 και αφορά κάποιους που πιθανόν να έχουν και από άλλου σύνταξη.
Στην παράγραφο Β   στις παρατηρήσεις  αναγράφουμε το προαναφερθέν κείμενο
Στη συνέχεια πατάμε υποβολή της αίτησης και εκτύπωση

Αυτά είναι φυσικά δημοσιογραφικές πληροφορίες οι οποίες όμως εάν επαληθευθούν είναι καλό να είμαστε καλυμμένοι  
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια