ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ανακοίνωση ΕΑΑΑ για Αναδρομικά




Κες και Κοι Συνάδελφοι,
Σας πληροφορούμε ότι αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ (ΓΛΚ) μας ενημέρωσε ότι μέχρι το τέλος του μήνα Ιανουαρίου 2019 θα επανυπολογιστούν τα ποσά των αναδρομικών που μας έχουν καταβληθεί στις 21/12/2018.
Η Ε.Α.Α.Α. σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο της και τους σχετικούς αρμοδίους φορείς έχει προβεί στην έκδοση σχετικών αιτήσεων ως τα κατωτέρω υποδείγματα, προκειμένου να υποβληθούν στον ΕΦΚΑ (ΓΛΚ) αντίστοιχα από τους ενδιαφερόμενους ήτοι:
Πηγή και εκτύπωση των αιτήσεωνhttp://eaaa.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια