ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Bελτιωτικές Αλλαγές στις Διατάξεις για τις Συντάξεις Χηρείας


Γνωρίζεται για ενημέρωση των μελών ότι με τα άρθρα 19 και 21 του νόμου 4611/2019 ΦΕΚ  73/Α/17-5-2019 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στις συντάξεις χηρείας σε σχέση με το νόμο 4387/2016.
Συγκεκριμένα με τον νόμο 4611/2019 :
α.   Καταργήθηκε το ηλικιακό όριο των 55 ετών με βάση το οποίο σε περίπτωση που δεν υπήρχαν ανήλικα τέκνα, η σύνταξη συζύγου δίνονταν μόνο για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία θανάτου. Η διάταξη αυτή καταργείται και η σύνταξη χηρείας εξακολουθεί να καταβάλλεται για πάντα χωρίς να υπάρχουν πλέον ηλικιακά όρια.
β.   Η σύνταξη χηρείας επανέρχεται στο ποσοστό  70%  επί του ποσού της  σύνταξης που  ελάμβανε ο θανών ο σύζυγος , όταν ο επιζών σύζυγος δεν εργάζεται και δεν παίρνει δική του σύνταξη.
γ.   Δεν γίνεται επανυπολογισμός της σύνταξης κατά την στιγμή του θανάτου όπως προέβλεπε ο νόμος 4387/2016. Επομένως το ποσοστό της σύνταξης χηρείας 70% υπολογίζεται επί της αρχικής σύνταξης ή επί της νέας σύνταξης μόνο σε περίπτωση αύξησης της, ενώ δεν επανυπολογίζεται σε περίπτωση μείωσή της.
δ.   Εάν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει δική του σύνταξη τότε η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται σε αυτόν ολόκληρη για τα πρώτα τρία (3) χρόνια δηλαδή το 70% και μετά μειώνεται στο μισό (γίνεται το 35% της αρχικής) ενώ ταυτόχρονα υπάρχει κατώτατο όριο 384 ευρό εφόσον ο αρχικά δικαιούχος είχε τουλάχιστον είκοσι (20) χρόνια ασφάλισης.
ε.   Επανέρχεται η χρονική διάρκεια του γάμου των δικαιούχων σύνταξη χηρείας από τα πέντε (5) έτη στα τρία(3).
στ.  Χορηγείται στα τέκνα του θανόντος η αναλογούσα σύνταξη μέχρι το 24 έτος της ηλικίας τους ανεξάρτητα εάν σπουδάζουν ή όχι και χορηγείται ασφαλιστική και παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος ακόμη και μετά τη συμπλήρωση του 24 έτους της ηλικίας τους  και όχι αργότερα από τη συμπλήρωση του 35 έτους της ηλικίας τους.
ζ.     Οι ευεργετικές αυτές διατάξεις για τις συντάξεις χηρείας εφαρμόζονται  από 17/5/2019, και σε όσες αποφάσεις συνταξιοδότησης έχουν ήδη  εκδοθεί κατ εφαρμογή του νόμου 4387
https://www.e-nomothesia.gr/kat-oikonomia/nomos-4611-2019-phek-73a-17-5-2019.htmlΔημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια