ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δικαιούχοι Νοσηλείας στο 424ΓΣΝΕ

Δικαιούχοι Νοσηλείας

Δικαιούχοι νοσηλείας στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως βάσει κανονισμού είναι οι κάτωθι κατηγορίες ασθενών:
 • Στρατιωτικό προσωπικό του ΣΞ. 
 • Στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ. 
 • Απόστρατοι των ΕΔ. 
 • Μέλη οικογενείας Στρκων πεσόντων σε διατεταγμένη υπηρεσία. 
 • Μέλη οικογενείας Στρκων ε.ε και ε.α Α΄ βαθμού εξ αίματος & εξ αγχιστείας (Σύζυγος, τέκνα, γονείς, πεθερικά). 
 • Μόνιμοι και Συνταξιούχοι Υπάλληλοι ΥΕΘΑ καθώς και συγγενείς Α΄ βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας (σύζυγος, τέκνα, γονείς, πεθερικά, αδέρφια). 
 • Ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας. 
 • Συνταξιούχο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και τα μέλη οικογενείας τους (σύζυγος, τέκνα 14 έως18 καθώς και τα ενήλικα άγαμα που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν). 
 • Εν ενεργεία και διατελέσαντες βουλευτές και τα μέλη της οικογένειάς τους. 
 • Πρέσβεις επί τιμή και στις συζύγους τους. 
 • Εν ενεργεία Υπάλληλοι της ΕΥΠ και τα μέλη οικογενείας τους (σύζυγος, τέκνα 14 έως18 καθώς και τα ενήλικα άγαμα που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν). 
 • Δικαιούχοι του άρθρου 10 παρ. 9γ του Ν.Δ 1044/1971 (χωρίς τον όρο της απορίας) καθώς και συγγενείς Α΄ βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας και σύζυγοι των ανωτέρω (εφόσον δεν δικαιούνται Υγκης περίθαλψης από οποιονδήποτε άλλον φορέα). 
 • Ανάπηροι πολέμου (δωρεάν παροχή νοσηλείας σε περίπτωση μη κάλυψης από τον ασφαλιστικό φορέα τους) καθώς και Τραυματίες πολέμου μη υπαγόμενοι στις διατάξεις των άρθρων 46-50 του α.ν 1324/1949 (δωρεάν παροχή νοσηλείας χωρίς τον όρο της απορίας). 
 • Μη μόνιμο Στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ που έχουν απολυθεί από αυτές οριστικά ή προσωρινά και δεν καλύπτεται από άλλο ασφαλιστικό φορέα για νοσοκομειακή περίθαλψη (δωρεάν παροχή νοσηλείας επί διετίας). 
 • Στρατιωτικό Προσωπικό των στην Ελλάδα διαπιστευμένων Διπλωματικών και Στρατιωτικών Αποστολών. 
 • Διαπιστευμένοι Δημοσιογράφοι στο ΥΠΕΘΑ και τα μέλη της οικογενείας τους (σύζυγος, τέκνα 14 έως18 καθώς και τα ενήλικα άγαμα που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν).
 • Ε/Κ Αξκοί - Υπαξκοί που φοιτούν στα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ καθώς και σε σχολές επιμορφώσεως. 
 • ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ. 
 • πηγή424gsne.army.gr/?q=node/145

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια