ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εξετάσεις στα Εξωτερικά Ιατρεία του 424ΓΣΝΕ

Εξωτερικά Ιατρεία

Στα Εξωτερικά Ιατρεία του 424 ΓΣΝΕ εξετάζονται οι δικαιούχοι ασθενείς και η προτεραιότητα εξέτασης καθορίζεται ως εξής:
  1. Επείγοντα Περιστατικά (παραπομπή με εσωτερικό παραπεμπτικό από το Τ.Ε.Π.).
  2. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
  3. Ένστολοι (Αξ/κοι,Υπαξ/κοι, Οπλίτες, Σώματα Ασφαλείας).
  4. Απόστρατοι.
  5. Μέλη οικογενειών.
  6. Λοιποί Δικαιούχοι.
Οι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και οπλίτες μπορούν να προσέλθουν στα Ε.Ι του Νοσοκομείου με το παραπεμπτικό από την Μονάδα τους, χωρίς να έχουν κλείσει ραντεβού. Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων θα εξετάζονται μόνο εφόσον έχει κλεισθεί ραντεβού.
Όλοι οι εξεταζόμενοι πέρα από το ένστολο προσωπικό του Σ.Ξ, θα πρέπει να προσέλθουν στο ΓΡΑΠΕΤ, για την καταγραφή και  έκδοση των αντίστοιχων παραπεμπτικών για τα εξωτερικά ιατρεία.
Όλοι οι εξεταζόμενοι ανεξαιρέτως πριν εξεταστούν, πρέπει να περάσουν από την γραμματεία του εκάστοτε εξωτερικού ιατρείου που επιθυμούν να επισκεφθούν, προκειμένου να γίνει η καταγραφή τους.
Δεν εξετάζονται παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους.
Μέλη που είναι ασφαλισμένα σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς, να φέρουν υπεύθυνη δήλωση από τον εν ενεργεία ασφαλιζόμενο. Το αυτό εάν είναι απόστρατοι.
Για ραντεβού στα εξωτερικά Ιατρεία, από 08:00 έως 13:45 καθημερινά πλην Σ/Κ και αργιών, επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2310 381044, 2310 381702, 2310 382073, 2310382078, όπως επίσης και στα τηλέφωνα του Γραφείου Μέριμνας Αποστράτων: 2310 381016 & 2310 381050.
Για ακυρώσεις ραντεβού (εκτός ραντεβού της ίδιας ημέρας), καλέστε αποκλειστικά στο 2310 382342 από 08:00 έως 14:30.
Για ραντεβού στο Οδοντιατρείο Φρουράς , από 08:00 έως 14:00 καθημερινά πλην Σ/Κ και αργιών, επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 2310 229730.
Για ραντεβού στο Ακτινολογικό τμήμα, από 08:00 έως 13:45 καθημερινά πλην Σ/Κ και αργιών, επικοινωνείτε με τη γραμματεία του Ακτινολογικού, στο τηλέφωνο 2310 381633 για Μαστογραφία και Υπέρηχο και στο 2310 381632 για Αξονική και Μαγνητική.
Οι ένστολοι παίρνουν παραπεμπτικό αποκλειστικά και μόνο για τον ψυχίστρο και όχι για τον ψυχολόγο (εξαιρούνται οι Στρατιώτες).
Για ραντεβού στο Ψυχιατρικό Τμήμα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, από 08:00 έως 14:00 καθημερινά πλην Σ/Κ και αργιών, επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 2310 894300.
Για  πρόγραμμα των Εξωτερικών Ιατρείων πατήστε424gsne.army.gr/?q=node/152

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια