ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας


Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ)  σχεδίασε,
υλοποίησε και έθεσε σε λειτουργία τη νέα αυτοτελή ιστοσελίδα του ΜΤΑ.

Στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και την
παροχή έγκυρης πληροφόρησης, η νέα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε ώστε να είναι
προσανατολισμένη στις ανάγκες των μελών του, βασίζεται σε σύγχρονα
συστήματα και αξιοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο του διαδικτύου.

Μέσω της αυξημένης λειτουργικότητας και αναδιαμόρφωσης της δομής του
περιεχομένου, η νέα ιστοσελίδα προσφέρει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
ενημέρωση, βελτιωμένη λειτουργία αναζήτησης και αναβαθμισμένο περιβάλλον
περιήγησης.

Προτρέπουμε τα μέλη  να την επισκεφτούν και να
προτείνουν καλόπιστα τυχόν βελτιωτικές προτάσεις - παρατηρήσεις.

Η νέα ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση.
https://mta.haf.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια