ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας ΕΔ


Γνωρίζεται ότι το Υποσύστημα Διαδικτυακών Ραντεβού του ΟΠΣΥΕΔ τέθηκε σε πλήρη λειτουργία, για το σύνολο των Εξωτερικών Ιατρείων (Ε.Ι.) του 251ΓΝΑ, στις 3 Φεβ 20. Για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται πρότερη παραπομπή από αρμόδιο ιατρό (π.χ. εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, εξέταση στο Οδοντοπροσθετικό ή στο Ενδοδοντικό Τμήμα κ.λ.π.), τα ραντεβού εξακολουθούν να εκχωρούνται με την υφιστάμενη διαδικασία.
Η πραγματική διαθεσιμότητα ποικίλει ανά Ε.Ι. και κατηγορία δικαιού­χων, εξαρτάται δε από το πλήθος των ραντεβού που έχουν ήδη εκχωρηθεί μέσω του εν χρήσει αντίστοιχου υποσυστήματος του «ΦΙΛΙΠΠΟΣ». Συνεπώς, για τα Ε.Ι. κανονικής ζήτησης, τα διαθέσιμα ραντεβού ξεκινούν από το μήνα Μάρτιο και μετά, ενώ για τα υψηλής (π.χ. Αγγειοχειρουργικό, Γαστρεντε­ρο­λο­γικό, Οφθαλμολογικό κ.α.), από το μήνα Απρίλιο ή και αργότερα.
Λόγω τεχνικών περιορισμών στον συγχρονισμό του ΟΠΣΥΕΔ με το αντίστοιχο υποσύστημα του «ΦΙΛΙΠΠΟΣ», ενδέχεται να σημειωθούν περι­πτώσεις ταυτόχρονης εκχώρησης του ίδιου ραντεβού σε δύο δικαιούχους, καθώς και καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των εξεταζομένων όταν η περί­θαλψή τους απαιτεί ανάλωση υλικών. Η κατάσταση αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά από το μήνα Μάιο και μετά. Στο μεταξύ, το Νοσοκομείο θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι προσερχόμενοι δικαιούχοι να εξυπηρετού­νται, έστω και πέραν του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Ε.Ι.
Εξακολουθεί να προσφέρεται δυνατότητα εκχώρησης ραντεβού μέσω της Γραμματείας Ε.Ι., είτε με επί τόπου προσέλευση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 210.746.3300, καθημερινά από 09:00 έως 20:00. Υπενθυμίζεται ότι, προς τούτο, ο δικαιούχος θα πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του.
Οι διαδικασίες αρχικής εγγραφής και πιστοποίησης των χρηστών του ΟΠΣΥΕΔ παραμένουν όπως περιγράφονται εδώ. Οι μη πιστοποιημένοι δικαιούχοι προτρέ­πονται εκ νέου να προγραμματίσουν χρονικά την προσέλευσή τους στο Νοσο­κομείο σε κάποιο από τα τρία (3) επιτρεπτά ραντεβού, ώστε να επιτύχουν την πιστοποίησή τους την ίδια ημέρα.
Για δημιουργία λογαριασμού στο ΟΠΣΥΕΔ, πατήστε εδώ
Για να κλείσετε ραντεβού, πατήστε εδώ
Για τα δικαιολογητικά πιστοποίησης ανά κατηγορία χρήστη, πατήστε εδώ
πηγή https://www.haf.gr/2020/02/opsyed/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια