ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ακύρωση Περιόδων & Παράταση Προθεσμίας Υποβολής/Τροποποίησης Αιτήσεων Παραθερισμού ΕΑΑΑ


1.  Γνωρίζεται στα Μέλη ότι, σε εκτέλεση της Φ.400/102/194212/Σ.2192/31-3-20/ΓΕΕΘΑ/Β1 δγης που αφορά σε μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωναϊού και ορίζει ότι η έναρξη των παραθεριστικών περιόδων θα πραγματοποιηθεί μετά την 15-6-20, εκδόθηκε και μας κοινοποιήθηκε η Φ.400/1455/Σ.220/10-4-20/ΓΕΑ/Β3/2 δγη, σύμφωνα με την οποία, ακυρώνονται οι κατωτέρω περίοδοι ανά ΚΕΔΑ:
        α. ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ-ΣΚΟΤΙΝΑΣ-ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ: 1η , 2η , 3η περίοδοι (από 18/5/20 έως 16/6/20).
        β. ΚΕΔΑ ΡΟΔΟΥ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ: 1η , 2η , 3η , 4η , 5η περίοδοι (από 12/5/20 έως 16/6/20).
        γ. ΚΕΔΑ ΑΚΤΙΟΥ: 1η , 2η , 3η περίοδοι (από 18/5/20 έως 14/6/20).
        δ. ΚΕΔΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ : 1η , 2η περίοδοι (από 21/5/20 έως 18/6/20).
   2.  Κατόπιν των ανωτέρω, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής νέων ή τροποποίησης ήδη υποβληθέντων Αιτήσεων Παραθερισμού, έως και την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020.
   3.  Μετά την 15η Μαΐου 2020:
        α. Κλείνει οριστικά η «πύλη» της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων.
        β. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με οποιονδήποτε άλλο τρόπο υποβολής και
        γ. Σε περίπτωση ακύρωσης και άλλων παραθεριστικών περιόδων από το ΓΕΑ πέραν της 15-6-20, δεν θα υφίσταται η δυνατότητα αντικατάστασης ή αλλαγής των δηλωθέντων παραθεριστικών περιόδων.
   4.  Τέλος, επισημαίνεται  στα ενδιαφερόμενα Μέλη μας ότι, η έναρξη λειτουργίας των ΚΕΔΑ εξαρτάται από τα καθοριζόμενα από την Πολιτεία μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωναϊού και κατ’ επέκταση, η έναρξη των παραθεριστικών περιόδων πιθανόν να επεκταθεί πέραν της 15-6-20.
Εκ της ΕΑΑΑ
.
Διαβάστε εδώ τη δγη ΓΕΑ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια