ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διορισμός Mελών Δ.Σ. ΜΤΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΑ)

 


Διορισμός μελών Δ.Σ. ΜΤΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΑ)

Γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του ΓΕΑ (Φ.400/34/3700/Σ.558/7-9-2020/ΓΕΑ/Β3), η θητεία των μελών του Δ.Σ. ΜΤΑ λήγει την 16/11/2020.

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 2 του ΑΝ1988/39(ΦΕΚ Α'414) "Περί ΜΤΑ", τα μέλη του Δ.Σ. ΜΤΑ, διορίζονται με απόφαση του κ.ΥΕΘΑ μετά από πρόταση του ΑΑΣ, για μία τριετία η οποία δύναται να παραταθεί ή να ανανεωθεί.

Σύμφωνα επίσης με την παρ.2 του ιδίου άρθρου, δύο (2) θέσεις του Δ.Σ. καταλαμβάνουν μερισματούχα μέλη του Ταμείου, βαθμού Ανωτάτου ή Ανωτέρου Αξκού, με τον ένα εξ' αυτών να είναι κατά προτίμηση ειδικότητας Οικονομικού.

Προκειμένου η διαδικασία διορισμού του νέου Δ.Σ. ΜΤΑ να ολοκληρωθεί έγκαιρα,  παρακαλούνται  τα μέλη της ΕΑΑΑ που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και επιθυμούν το διορισμό τους στις ανωτέρω δύο (2) θέσεις, να το δηλώσουν εγγράφως στην ΕΑΑΑ έως την ερχόμενη Δευτέρα 14/9/2020 και ώρα 09:00 π.μ., προκειμένου αυτές να ληφθούν υπόψη από το ΑΑΣ κατά το στάδιο υποβολής πρότασης προς τον κ.ΥΕΘΑ.

Πηγήeaaa.gr

Εκ της ΕΑΑΑ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια