ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εξυπηρέτηση στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνoϊού (νόσος COVID-19) και με κύριο μέλημα την προστασία των συναλλασσόμενων και του προσωπικού, οι συναλλασσόμενοι με τις υπηρεσίες του ΜΤΑ θα εξυπηρετούνται για υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών προς το Πρωτόκολλο του ΜΤΑ ή την παροχή πληροφοριών κ.λπ. μόνο μέσω:

  1. Αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας (fax), ως εξής:
  • ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ: hrdir.mta@haf.gr         fax: 2103614164
  • ΔΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: findir.mta@haf.gr                             fax: 2103615175
  • ΔΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: opsdir.mta@haf.gr                   fax: 2103615166
  • Υπασπιστήριο ΠΡΟΕΔΡΟΥ / ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ            fax: 2103615178
  1. Αποστολής με το φυσικό Ταχυδρομείο, στη διεύθυνση του Ταμείου: Aκαδημίας 27 Αθήνα – ΤΚ 10671

Στην περίπτωση που το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, θα προσέρχονται στο Ταμείο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) με την αρμόδια Δ/νση του Ταμείου.

Πηγή https://mta.haf.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια