ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ

 



Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση της ΕΑΑΑ  με θέμα 

 ": Χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ σε αποστρατευθέντες από το έτος 2013 μέχρι σήμερα"

Σε σχέση με τη διεκδίκηση συμπληρωματικού εφάπαξ βάσει των Ν.4093/2012 και 4307/2014 και των υπ' αριθμ. 2192/2014 και 1128/2016 αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ για όσους εξήλθαν μετά το 2013 και έλαβαν το δικαιούμενο εφάπαξ περικοπτόμενο διευκρινίζονται τα εξής:

  • Υπάρχει δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης του συμπληρωματικού εφάπαξ καθόσον μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί σχετικές δικαστικές αποφάσεις.
  • Κάθε συνάδελφος που επιθυμεί να το διεκδικήσει θα πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγόρο για να ενημερωθεί για τη δυνατότητα αυτή, καθόσον υπάρχουν ζητήματα παραγραφής από το 2013 μέχρι και σήμερα.
  • Υπενθυμίζεται πως η κατά το παρελθόν ή τώρα υποβολή στον ΕΛΟΑΑ αίτησης για χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ διακόπτει την παραγραφή και εκκινεί νέα προθεσμία δικαστικής διεκδίκησης με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η αίτηση έχει κατατεθεί σε χρόνο πριν την παραγραφή της απαίτησης.

Προς υποβοήθηση των συναδέλφων, παραθέτουμε ένα υπόδειγμα Αίτησης προς τον ΕΛΟΑΑ, το περιεχόμενο του οποίου το τροποποιεί ο κάθε ενδιαφερόμενος αναλόγως της περιπτώσεώς τους και του χρόνου λήψης του αρχικού ποσού εφάπαξ.

Η Αίτηση με τα συνημμένα της, υποβάλλεται στο E-mail του ΕΛΟΑΑ: eloaa@haf.gr είτε ταχυδρομικώς στη δνση: Ακαδημίας 27, 10671-Αθήνα

Εκ της ΕΑΑΑ

 υπόδειγμα Αίτησης


 


Α.Δ.Τ.  :

Α.Φ.Μ: 

Δ.Ο.Υ.:

Α.Μ.Κ.Α.:

 

 

 



 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια