ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεκδίκηση Διαφοράς Εφάπαξ Βοηθήματος από Στρατιωτικούς Λόγω Εφαρμογής στον Υπολογισμό του Μισθολογίου των ν. 4093/2012 και 4307/2014

 
 Ενημερωτικό σημείωμα Δικηγόρου Ρεπανίδη Γεωργίου Επγου ε.α.

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Διεκδίκηση διαφοράς εφάπαξ βοηθήματος από στρατιωτικούς λόγω εφαρμογής στον υπολογισμό του μισθολογίου των ν. 4093/2012 και 4307/2014

Όπως γνωρίζετε τα μισθολόγια των στρατιωτικών που θεσπίστηκαν με τους εν θέματι νόμους κρίθηκαν αντισυνταγματικά με αποφάσεις του ΣτΕ. Κατά συνέπεια αναβιώνουν οι διατάξεις του προισχύσαντος αυτών ν. 3205/2003. Ως εκ τούτου, όσα εφάπαξ στρατιωτικών υπολογίσθηκαν με βάση τους αντισυνταγματικούς νόμους 4093/12 και 4307/14, υπολογίσθηκαν παράνομα και αντισυνταγματικά και το ποσό εφάπαξ που καταβλήθηκε ήταν μικρότερο από το δικαιούμενο εφάπαξ με βάση το ν. 3205/03. Ακόμη και μετά την καταβολή συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος με βάση το μισθολόγιο του ν. 4307/14 το συνολικό ποσό υπολείπεται σε σχέση με το πραγματικά δικαιούμενο. Ήδη πολλοί στρατιωτικοί έχουν δικαιωθεί από τα Διοικητικά Δικαστήρια και αναγνωρίσθηκε το δικαίωμά τους σε συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα, το οποίο, κατά το διατακτικό των αποφάσεων, θα πρέπει να υπολογισθεί με βάση το ν. 3205/03.

Τα ανωτέρω ισχύουν για στρατιωτικούς που αποστρατεύτηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 μέχρι και 31-12-2016 και είτε έλαβαν συμπληρωματικό εφάπαξ, είτε οχι.

Για τη διεκδίκηση του κατά τα ανωτέρω συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος είναι απαραίτητο να κατατεθεί αγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών εντός πενταετίας από την τελευταία καταβολή (αρχικού ή συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος), προκειμένου να αποφευχθούν ζητήματα παραγραφής. Αγωγή θα κατατεθεί αν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των είκοσι (20 εναγόντων ανά όπλο.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με το γραφείο μου προκειμένου να του γνωστοποιηθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να του αποσταλούν τα απαραίτητα έντυπα.

Με την ανάθεση της υπόθεσης, κάθε ενάγων θα καταβάλλει για τα έξοδα σύνταξης, κατάθεσης και εκδίκασης των αγωγών σε πρώτο βαθμό, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες απαιτηθούν προς επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας, το ποσό των 50 ευρώ. Για την είσπραξη του ανωτέρω ποσού θα εκδοθεί ΑΠΥ την ημέρα κατάθεσης της αγωγής. Αν επέλθει πλήρης ικανοποίηση του ενάγοντος (ήτοι πλήρης καταβολή της διεκδικούμενης διαφοράς εφάπαξ) με νομοθετική ρύθμιση πριν την κατάθεση της αγωγής του, η αγωγή δεν θα κατατεθεί, τυχόν δε καταβληθέντα ποσά θα επιστραφούν.

Πέραν των ανωτέρω, ο κάθε ενάγων θα καταβάλλει στο γραφείο, ως αμοιβή, ποσοστό 15% πλέον ΦΠΑ κάθε ποσού που θα του καταβληθεί μετά την κατάθεση της αγωγής του, είτε αυτό καταβληθεί αφού μεσολαβήσει δικαστική απόφαση οιουδήποτε βαθμού που να δικαιώνει τους ενάγοντες, είτε για τυχόν ποσά εφάπαξ που θα καταβληθούν στους ενάγοντες δυνάμει νομοθετικής ρύθμισης ή με πρωτοβουλία των οικείων Ταμείων και ειδικών λογαριασμών πριν επιληφθούν τα Δικαστήρια μετά όμως την κατάθεση της αγωγής.Για ποσά που τυχόν θα καταβληθούν πριν την κατάθεση της αγωγής ουδέν ποσό θα οφείλεται. Η ανωτέρω αμοιβή υπολογίζεται επί του κάθε φορά καθαρού εισπραχθέντος ποσού συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων. Για κάθε καταβολή θα εκδίδεται ΑΠΥ κατά το χρόνο είσπραξης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παραμένω στη διάθεσή σας.

Θεσσαλονίκη 12-1-2021

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜ ΔΣΘ 10896)-ΕΠΓΟΣ (ε.α.)

ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΛΗΣ 2, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 55337

(2314016793 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXTzaYutdcMwXzl280KiXj65H2iegmT78uacbvaBPklb0QX81KIxDznBCd7cRFZMBvJvjOw-tNLv2sU598pCMTAVv9ma5jbxpX8zP-S3HPusP8vYylDfVBEQdyL9SaC_PlDpyetI65xdI/s1600/Cell+Phones+Logo.jpg6983508321& 6955258164

E-mail: georepan@yahoo.gr

 

 

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια