ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παραθερισμός Έτους 2021


Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ :

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (στο www.eaaa.gr), ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α..
 • ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α./ΑΘΗΝΩΝ, (ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ), {Χαλκοκονδύλη 5, Αθήνα, 3ος όροφος (09:00-13:00)}.
 • ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α. (ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ), (Βόλος, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Κομοτηνή, Λάρισα, Πάτρα, Πρέβεζα, Πύργος, Χαλκίδα, Χανιά).
 • ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ : ΜΕ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, με τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά στη διεύθυνση :

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 5, ΤΚ 10677, ΑΘΗΝΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΑΑΑ.

(Οι αιτήσεις που θα παραληφθούν εκτός προθεσμίας, δε θα λαμβάνονται υπόψιν).


ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ –  ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

(Διευκρινίζεται ότι, καμία αίτηση δε θα γίνεται αποδεκτή πριν ή μετά το ανωτέρω χρονικό διάστημα).

 1. Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης παραθερισμού, γίνεται στη διαδικτυακή πύλη της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α.) για τον παραθερισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα αναρτηθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα www.eaaa.gr και εισάγοντας τα παρακάτω αναγνωριστικά στοιχεία:
  • Κατηγορία (Τακτικό ΜέλοςΟρφανικό Μέλος, Προαιρετικό Μέλος).
  • Επώνυμο
  • Βαθμός
  • Αριθμός Ταυτότητας Ε.Α.Α.Α.
  • α. Αριθμός Μητρώου (Για Τακτικά Μέλη : Ο Αριθμός Μητρώου που είχατε ως ε.ε. Αξκός).

β. Αριθμός Μητρώου ΜΤΑ  (Για Ορφανικά Μέλη: Ο Αριθμός Μητρώου του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Σε περίπτωση όπου δεν είναι καταχωρημένος ο Αριθμός Μητρώου σας, στη βάση δεδομένων της Ε.Α.Α.Α., η εφαρμογή δε θα μπορεί να σας ταυτοποιήσει. Επικοινωνήστε άμεσα με το Τμήμα Ταυτοτήτων (εσωτ.6) για έλεγχο και ορθή καταχώρηση.

 1. Επίσης, δυνατότητα άμεσης διαδικτυακής υποβολής αιτήσεων Παραθερισμού στην εφαρμογή της Ε.Α.Α.Α., έχουν και όλα τα Παραρτήματα.
 1. Για οτιδήποτε αφορά τον Παραθερισμό της Ε.Α.Α.Α., μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 210-3802241 ή 210-3820271 εσωτ. 5, με αποστολή Φαξ στο 210-3825393 (24ωρο) ή στο e-mail : paratherismos@eaaa.gr

                                                 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

Δικαίωμα παραθερισμού στα ΚΕΔΑ της Π.Α. και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, έχουν οι ε.α. Αξκοί και Ανθστές της Π.Α. και Κοινών Σωμάτων Δικαστικοί καθώς και οι ορφανικές οικογένειες, εφόσον είναι μέλη της Ε.Α.Α.Α. και μερισματούχοι του Μ.Τ.Α..

Τα Προαιρετικά Μέλη προγραμματίζονται για παραθερισμό σε όλα τα θέρετρα (μετά από τον τελευταίο αναπληρωματικό), με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενά δωμάτια.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ

(ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ)

 1. Η υποβολή των αιτήσεων Παραθερισμού θα γίνεται τόσο στην Ε.Α.Α.Α. στην Αθήνα Χαλκοκονδύλη 5, στον 3ο όροφο (09:00-13:00), όσο και στα Παραρτήματά της ( Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Λάρισα, Βόλος, Καλαμάτα, Πάτρα, Πρέβεζα, Χαλκίδα, Χανιά), από τους δικαιούχους με προγραμματισμένο ραντεβού και με την υποχρεωτική επίδειξη της ταυτότητας Ε.Α.Α.Α. ή από τους εκπροσώπους τους με εξουσιοδότηση από το δικαιούχο.
 2. Η τελική ημέρα υποβολής των αιτήσεων παραθερισμού είναι η Παρασκευή 2 Απριλίου 2021. Τα Παραρτήματα της Ε.Α.Α.Α., οφείλουν με δική τους μέριμνα να έχουν καταχωρήσει τις αιτήσεις παραθερισμού των μελών τους στη διαδικτυακή εφαρμογή, καθώς και όσες δεν έχουν καταχωρήσει ή αφορούν δικαιούχους ΑμΕΑ, σε συννενόηση με το γραφείο παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α./ΑΘΗΝΩΝ, το αργότερο έως και τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021, για την έγκαιρη καταχώρηση και επεξεργασία τους και ακολούθως τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων παραθερισμού, στην ιστοσελίδα www.eaaa.gr και στην εφημερίδα Η.τ.Α..

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

 1.   Στοιχεία δικαιούχου
  • Αρ. Ταυτότητας Ε.Α.Α.Α.
  • Βαθμός ε.α.
  • Ονοματεπώνυμο
  • Τηλέφωνα (οικίας-κινητά)

    Επίσης, είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού μητρώου (ΑΜΑ) που κατείχατε ως εν ενεργεία Αξιωματικός καθώς και της σχολής αποφοίτησης ή άλλου τρόπου εισόδου στην Π.Α..

 1. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να δηλώσει ή μία (1) επιθυμία παραθερισμού (Υποχρεωτικά) ή δύο (2) επιθυμίες παραθερισμού, σε ένα (1) και μόνο ΚΕΔΑ. Στην εφαρμογή του παραθερισμού καταχωρούνται οι επιθυμίες και εξάγεται ένα (1) τελικό αποτέλεσμα, ανάλογα με τον αριθμό μορίων που συγκεντρώνει το κάθε μέλος.

     α.   Η επιλογή του ΚΕΔΑ θα γίνεται στην αίτηση παραθερισμού, αφού επιλέξετε ένα (1) από τα ΚΕΔΑ, σημειώνοντας Χ μέσα στο πλαίσιο της παρ. 1 της αίτησης παραθερισμού.

 (1) Ειδικές Κατηγορίες

    • Πολύτεκνες Οικογένειες
    • Μονογονεϊκές Οικογένειες
    • Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.μ.Ε.Α.)

Σημείωση:   Σύμφωνα με τον ΚΠΑ Δ-85/ΜΑΡ12, τις αποφάσεις ΜΕΓΕ και τις αποφάσεις ΔΣ ΕΑΑΑ, οι δικαιούχοι των ανωτέρω ειδικών κατηγοριών παραθερίζουν κατ’ εξαίρεση το ένα έτος, αλλά δε δύναται να παραθερίσουν τα επόμενα δύο (2) έτη (0 μόρια).

          (2) Οικογενειακή Κατάσταση

    • Έγγαμος/η
    • Άγαμος/η
    • Διαζευγμένος/η
    • Χήρος/α

         (3)  Αναγραφή προστατευόμενων τέκνων, με ημερομηνία γέννησης μετά την 1-1-1996 (εάν έχει) ή Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) ανεξαρτήτου ηλικίας, εφόσον αποτελούν προστατευόμενα μέλη του δικαιούχου (σύμφωνα με το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΕΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΨΕΥΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ, ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΟΚΤΩ (8) ΕΤΗ.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΤΥΧΑΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α., ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ, ΟΠΟΥ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

 1. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση του δωματίου παραθερισμού από δικαιούχο σε άλλο μέλος της Ε.Α.Α.Α., έστω και αν αυτό είναι αναπληρωματικό στην ίδια περίοδο. (Τα ΚΕΔΑ θα ελέγχουν την ταυτοπροσωπία των παραθεριστών). Στην περίπτωση που αναφερθεί παραχώρηση της θέσεως παραθερισμού από δικαιούχο σε άλλο μέλος της Ε.Α.Α.Α., τότε τα δύο μέλη, δε θα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση παραθερισμού στα επόμενα οκτώ (8) έτη.

Επίσης, απαγορεύονται οι αμοιβαίες αλλαγές δικαιούχων που παραθερίζουν σε διαφορετικές περιόδους καθώς και ο παραθερισμός ατόμων, τα οποία δεν ανήκουν στην οικογένεια του δικαιούχου.

 1. Σε περίπτωση που αμφότεροι οι σύζυγοι είναι απόστρατοι Αξκοι και δικαιούχοι παραθερισμού, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι δύο, ωστόσο μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, επιλέγουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του δικαιώματος παραθερισμού, με παράλληλη παραίτηση του άλλου μέσω υπεύθυνης δήλωσης.
 2. Για τα  ορφανικά μέλη, το δικαίωμα υποβολής αίτησης παραθερισμού, κατέχει το μέλος με το δικαίωμα ψήφου.
 3. Για το παραθεριστικό έτος 2021, εάν διατεθεί τελικά,  θα υπάρχει δυνατότητα για  ένα  (1) υπηρεσιακό Α/Φ για μεταφορά παραθεριστών στα ΚΕΔΑ/Ρόδου και ΚΕΔΑ/Σαντορίνης κάθε Τρίτη με περιορισμό θέσεων για την ΕΑΑΑ σε δεκαπέντε (15) θέσεις. Αντίστοιχα, κάθε δεύτερη Πέμπτη για το ΚΕΔΑ/Τυμπακίου θα διατίθενται εικοσιοκτώ (28) θέσεις για τα μέλη της Ε.Α.Α.Α..

Οι παραθεριστές που θα κάνουν χρήση υπηρεσιακού Α/Φ για να μεταβούν στα υπόψη ΚΕΔΑ, δύνανται να καταλαμβάνουν έως τέσσερις (4) θέσεις συμπεριλαμβανομένης και αυτής του δικαιούχου για ΚΕΔΑ/Ρόδου, ΚΕΔΑ/Τυμπακίου  και τρείς (3) για το ΚΕΔΑ/Σαντορίνης. Στις υπόψη θέσεις δε συμπεριλαμβάνονται τέκνα έως τεσσάρων (4) ετών, τα οποία δε δεσμεύουν θέση. (ΚΠΑ Α-4/2009 ΓΕΑ)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 1. Άγαμος/η & Διαζευγμένος/η (Χωρίς την επιμέλεια τέκνων):

Δεν απατείται δικαιολογητικό.

 1. Έγγαμος/η, Έγγαμοι με τέκνα κάτω των 18 ετών & Χήρος/α :

         α)  Δεν απατείται δικαιολογητικό για όσους είναι καταχωρημένοι στη βάση δεδομένων της Ε.Α.Α.Α. (εκτός αν ζητηθεί από το αρμόδιο γραφείο).

         β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος έτους 2021) ή Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας προηγούμενου έτους, για όσους έχει μεταβληθεί η οικογενειακή τους κατάσταση ή δεν είναι καταχωρημένοι στη βάση δεδομένων της Ε.Α.Α.Α..

     3. Έγγαμος/η με προστατευόμενα τέκνα από την 1-1-1996 έως 1-3-2021 (18 έως 25 ετών):

  Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας προηγούμενου έτους. 

 1. Πολύτεκνος/η με τουλάχιστον τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα μετά την 1-1-1996 :

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας προηγούμενου έτους. 

 1. Μονογονεϊκή οικογένεια ή Διαζευγμένος/η με επιμέλεια προστατευόμενων τέκνων μετά την 1-1-1996 :

α) Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας προηγούμενου έτους.

β) Δικαστική απόφαση επιμέλειας τέκνων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΓια τις κατηγορίες των δικαιολογητικών 3, 4 και 5, απαιτείται αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας προηγούμενου έτους, προκειμένου να ελεγχθεί, ότι τα τέκνα που είναι γεννημένα μετά την 1-1-1996είναι όντως προστατευόμενα και αναγράφονται στους κωδικούς του εκκαθαριστικού της εφορίας (κωδικός 003 ή 004 καθώς και στους 846,847 κτλ. κωδικούς που αναφέρονται τα ΑΜΚΑ των τέκνων). Σε κάθε άλλη περίπτωση δε θα λαμβάνουν τη μοριοδότηση τέκνων. 

 1. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ)

      α) Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας προηγούμενου έτους.

      β) Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση των οικείων κατά Κλάδο Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων ή των οικείων πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών ή με γνωμάτευση του Διευθυντή κλινικής νοσηλευτικού ιδρύματος του Ν.Δ. 2592/1953 (ΦΕΚ Α΄254) ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων που αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

 1. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 (ΦΕΚ 1139Β'/3-6-2011 άρθρο1)

 Ως άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) ορίζονται τα άτομα που δε μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής ατομικής και κοινωνικής ζωής, λόγω κάποιας εκ γενετής ή επίκτητης σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής βλάβης και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας αποδεικνύεται με πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση των οικείων κατά Κλάδο Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων ή των οικείων πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτροπών ή με γνωμάτευση του Διευθυντή κλινικής νοσηλευτικού ιδρύματος του Ν.Δ. 2592/1953 (ΦΕΚ Α΄ 254) ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Σημείωση:   Πιστοποιητικά ΑμΕΑ που δεν περιλαμβάνουν σαφώς και τις δύο επισημάνσεις ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη.

Τα μέλη που ανήκουν στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες που παραθερίζουν κατά προτεραιότητα και ανεξαρτήτως μοριοδότησης, αν  παραθερίσουν σε ένα έτος θα εξαιρούνται και δε θα παραθερίζουν στα επόμενα δύο (2) έτη (0 μόρια), χωρίς να έχουν δικαίωμα να αλλάξουν κατηγορία για τα επόμενα δύο (2) έτη.

Εάν μεταπέσουν από ειδική κατηγορία σε τακτικό ή ορφανικό μέλος, εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός των δύο (2) ετών.

Σε περίπτωση που υπάρχει ζήτηση από περισσότερα του ενός μέλη, που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες για την ίδια περίοδο, ίδιου θερέτρου θα καταλαμβάνει τη θέση το μέλος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία ενώ τα υπόλοιπα θα καταχωρούνται σε ξεχωριστή λίστα αναπληρωματικών και μόνο για τη συγκεκριμένη θέση.

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 1. Λόγω Βαθμού:

Απτχος : μόρια 130

Υπτχος : μόρια 120

Ταξχος : μόρια 110

Σμχος   : μόρια 100

Ασμχος :μόρια 90

Επγός :  μόρια 85

Σγός :     μόρια 80

Υπσγός :μόρια 75

Ανθσγός :μόρια 70

Ανθστής :μόρια 65

  • Τα ορφανικά μέλη λαμβάνουν τη βαθμολογία του θανόντος Αξκού  (π.χ. χήρα Σμχου λαμβάνει 100 μόρια).
 1. Λόγω Οικογενειακής Κατάστασης: 
  • Άγαμος/η & Διαζευγμένος/η (χωρίς επιμέλεια τέκνων) : 0 μόρια
  • Τα Τακτικά μέλη (Απόστρατοι Αξκοι) έγγαμοι και χήροι/ες λαμβάνουν επιπλέον 100 μόρια. Τα Ορφανικά μέλη (χήροι/ες) λαμβάνουν επιπλέον 70 μόρια.

Τα Ορφανικά μέλη (τέκνα και άγαμες θυγατέρες) : 0 μόρια.

  • Έγγαμος/η με προστατευόμενα τέκνα μετά την 1-1-1996 :
   • 30 μόρια για το πρώτο παιδί,
   • 40 για το δεύτερο,
   • 50 για το τρίτο,
   • από το τέταρτο παιδί ανήκει στην ειδική κατηγορία : ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ και για κάθε επιπλέον παιδί προστίθενται 60 μόρια.
 1. Λόγω Προηγούμενων Παραθερισμών:

Με την Φ.400/78/254899/Σ.3017/26-8-2013 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 2158/30-8-13), τις αποφάσεις ΜΕΓΕ και τις αποφάσεις ΔΣ Ε.Α.Α.Α., εγκρίθηκαν έως 70 μόρια που θα προστίθενται ή θα αφαιρούνται, αναλόγως με το πότε παραθέρισε τελευταία φορά ο δικαιούχος στην υφιστάμενη μοριοδότηση του, ως εξής:

 α) Ο δικαιούχος παραθερισμού αν  έχει παραθερίσει :

  • το προηγούμενο έτος (πέρσι) ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-70) μόρια από την υφιστάμενη μοριοδότηση του.
  • πριν δύο (2) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-65) μόρια από την υφιστάμενη μοριοδότηση του.
  • πριν τρία (3) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-60) μόρια από την υφιστάμενη μοριοδότηση του.
  • πριν τέσσερα (4) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-55) μόρια από την υφιστάμενη μοριοδότηση του.
  • πριν πέντε (5) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-50) μόρια από την υφιστάμενη μοριοδότηση του.
  • πριν έξι (6) χρόνια ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ (+60) μόρια στην υφιστάμενη μοριοδότηση του.
  • πριν επτά (7) χρόνια και άνω ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ (+70) μόρια στην υφιστάμενη μοριοδότηση του.

β) Τόσο στα Τακτικά μέλη που αποστρατεύτηκαν πρόσφατα όσο και στα Ορφανικά μέλη που εγγράφονται στην Ε.Α.Α.Α., θα ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ  μόρια (τα οποία δεν είναι αθροιστικά) ως εξής:

  • Για τα Ορφανικά μέλη, 5  μόρια για το ίδιο έτος, αποστρατείας ή εγγραφής τους, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν ταυτότητα της Ε.Α.Α.Α..
  • Για τα Τακτικά μέλη που αποστρατεύονται στο ίδιο έτος και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση παραθερισμού στο ΓΕΑ/Β3, ισχύει ο κωδικός (-1000) και η δυνατότητα πλήρωσης κενών δωματίων μετά την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν ταυτότητα της Ε.Α.Α.Α..
  •   10  μόρια για το πρώτο έτος, από το έτος αποστρατείας ή εγγραφής τους.
  •   15  μόρια για το δεύτερο  έτος, από το έτος αποστρατείας ή εγγραφής τους.
  •   20  μόρια για το τρίτο έτος, από το έτος αποστρατείας ή εγγραφής τους.
  •   25  μόρια για το τέταρτο έτος, από το έτος αποστρατείας ή εγγραφής τους.
  •   30  μόρια για το πέμπτο έτος, από το έτος αποστρατείας ή εγγραφής τους.
  •   Μετά το πέμπτο έτος, θα λαμβάνουν τα μόρια της ανωτέρω υποπαραγράφου α.

(Για το έκτο έτος θα ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ (+60)  μόρια και για το έβδομο έτος και πάνω, θα ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ (+70) μόρια στην υφιστάμενη μοριοδότηση τους).                               

γ) Υφιστάμενη Μοριοδότηση: Τα μόρια ΜΟΝΟ από : [ Βαθμός + Οικογενειακή Κατάσταση ]

δ) Τα μόρια αυτά θα προστίθενται ή θα αφαιρούνται στην υφιστάμενη (λόγω βαθμού και οικογενειακής κατάστασης) μοριοδότηση αυτόνομα και όχι αθροιστικά, ανάλογα με το πότε παραθέρισε τελευταία φορά ο δικαιούχος. 

 1. Λόγω Λουτροθεραπείας:
  •  Για λόγους υγείας των ιδίων και μόνο δικαιούχων, με γνωμάτευση: 30 μόρια.

   Όσοι δηλώνουν ότι έχουν ανάγκη λουτροθεραπείας, θα προσκομίζουν πρωτότυπη γνωμάτευση τρέχοντος έτους, από Στρατιωτικό Νοσοκομείο που θα αναγράφει διακριτά, ότι συνίσταται λουτροθεραπεία για τη βελτίωση της υγείας τους και θα φροντίζουν να είναι θεωρημένη από το Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του Στρατιωτικού Νοσοκομείου που την εξέδωσε. Γνωματεύσεις με την υπογραφή μόνο του θεράποντος Ιατρού δε θα γίνονται δεκτές.

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

Τακτικοί Παραθεριστές

 1. Μετά την ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων, όσοι έχουν αποφασίσει εάν θα παραθερίσουν (ναι ή όχι), πρέπει να ενημερώνουν το γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α., για την έγκαιρη ανεύρεση των αναπληρωματικών συναδέλφων. Σε κάθε περίπτωση η ενημέρωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, το αργότερο επτά (7) εργάσιμες ημέρες, πρίν από την έναρξη της κάθε περιόδου. Σε περίπτωση που το γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α. δεν ενημερωθεί εγκαίρως, θα θεωρείται ότι ο δικαιούχος παραθέρισε και θα του αφαιρούνται (–70) μόρια.
 1. Οφείλουν οι αγαπητοί συνάδελφοι να έχουν υπόψη τους, ότι από τη δική τους απόφαση για παραθερισμό ή όχι και την έγκαιρη ενημέρωση του Γραφείου Παραθερισμού, εξαρτάται και ο παραθερισμός των οικογενειών των αναπληρωματικών συναδέλφων τους. 
 1. Η ενημέρωση του Γραφείου Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α. μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
  • εγγράφως ή τηλεφωνικώς 2103802241 ή 2103820271 εσωτ.5, στο Γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α.
  • με e-mail στο paratherismos@eaaa.gr
  • με Φαξ στο 210-3825393 (24ωρο)

Αναπληρωματικοί Παραθεριστές

 1. Το γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α., θα ειδοποιεί έναν έναν τους αναπληρωματικούς (ξεκινώντας από τον πρώτο της λίστας), αναλόγως του συνόλου των κενών δωματίων των Τακτικών.
 1. Υπενθυμίζεται επίσης, ότι οι τακτικοί παραθεριστές για Ρόδο, Σαντορίνη και Τυμπάκι, εφόσον επιθυμούν να ταξιδέψουν με το Υπηρεσιακό Αφος, απαιτείται να επικοινωνούν με το γραφείο παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α. τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες το αργότερο πριν την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου που έχουν προγραμματιστεί και να δίνουν τα λεπτομερή στοιχεία τους για τη σύνταξη της κατάστασης επιβατών και την αποστολή της εγκαίρως με FAX προς ΓΕΑ/Β3, 112ΠΜ/Γρ. Φόρτου και ΚΕΔΑ.

     Σε περίπτωση που δεν το πράξουν, θα εκτιμάται ότι επιθυμούν να ταξιδέψουν με ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (δικά τους μέσα) και δε θα συμπεριλαμβάνονται στη λίστα επιβατών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Στο ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων για παραθερισμό είναι από τέσσερα (4) μέχρι έξι (6) άτομα στα οικήματα και μέχρι τέσσερα (4) άτομα στα δωμάτια (motel).
 • Τα ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ δωμάτια ΣΚΟΤΙΝΑΣ είναι τεσσάρων (4) ατόμων ανά δωμάτιο.
 • Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ έχει μεγίστη χωρητικότητα τεσσάρων (4) ατόμων ανά δωμάτιο.
 • Το ΚΕΔΑ/Σαντορίνης έχει μεγίστη χωρητικότητα  τριών (3) ατόμων ανά δωμάτιο.
 • Οι Διοικητές των ανωτέρω ΚΕΔΑ έχουν δικαίωμα άρνησης στον παραθερισμό οικογενειών που δε λαμβάνουν υπόψη τους τον περιορισμό στον αριθμό των ατόμων και εμφανίζονται με περισσότερα άτομα (ΚΠΑ Δ-85/12).
 • Οι Eπίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ, ΑΤΑ προγραμματίζονται για παραθερισμό από το ΓΕΑ/ΕΓΑ σε συνεργασία με το ΓΕΑ/Β3, σύμφωνα με τον ΚΠΑ Δ-85/12 (Άρθρο 9, παρ. 4).
 • Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Α. και ο Πρόεδρος του Μ.Τ.Α. προγραμματίζονται για παραθερισμό στο ΚΕΔΑ/Ζ μετά από αίτησή τους, σε οίκημα "Α" στην περίοδο της προτίμησής τους, η οποία δεν μπορεί να είναι ίδια για αμφοτέρους. Το οίκημα "Α" διατίθεται για παραθερισμό, στον εκάστοτε αρχαιότερο ανώτατο ε.α. Αξκο, σύμφωνα με τη μοριοδότηση των τελικών αποτελεσμάτων.
 • Από την Ε.Α.Α.Α. διατίθενται σε κάθε παραθεριστική περίοδο, των ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ ή ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ, ένα (1) δωμάτιο για ένα Βετεράνο των Πολεμικών Περιόδων Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, άνευ μορίων. Το δικαίωμα αυτό δε μεταβιβάζεται στους επιγόνους του (ορφανικά μέλη).

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΚΕΔΑ

Πληροφορούμε ότι οι δυνατότητες παραθερισμού για τα μέλη μας, αναλόγως με τα διαθέσιμα δωμάτια σε κάθε θέρετρο έχουν ως ακολούθως:

 • Ενοικιαζόμενα Σκοτίνας ( Τηλεφ: 23520 90182-3)

15 δωμάτια και στις 6 περιόδους.

 • ΚΕΔΑ Σκοτίνα ( Τηλεφ: 23520 90182-3)

20 δωμάτια και στις 13 περιόδους.

 • ΚΕΔΑ Ζούμπερι Οικήματα: ( Τηλεφ: 22940 51158 - 51048)

14 οικήματα και στις 13 περιόδους.                               

 • ΚΕΔΑ Ζούμπερι Motel: ( Τηλεφ: 22940 51158 - 51048)

19 δωμάτια και στις 13 περιόδους.                           

 • ΚΕΔΑ Ρόδος: ( Τηλεφ: 22410 27660 ή VPN 36001819)

2 δωμάτια από 1η έως και 4η περίοδο

4 δωμάτια από 5η έως και 15η περίοδο

2 δωμάτια από 16η έως και 20η περίοδο.

 • ΚΕΔΑ Σαντορίνη: ( Τηλεφ: VPN 36345902)

2 δωμάτια σε όλες τις περιόδους.

 • ΚΕΔΑ Τυμπάκι: ( Τηλεφ: 28920 53081-91 ή VPN 36385900-02)

28 δωμάτια από 1η έως και 4η περίοδο

27 δωμάτια από 5η έως και 7η περίοδο

28 δωμάτια την 8η περίοδο.

 • ΚΕΔΑ Άκτιο: ( Τηλεφ: 26820 45900-1 ή VPN 36315900-04)

3 δωμάτια από 1η έως και 6η περίοδο

2 δωμάτια από 7η έως και 9η περίοδο

3 δωμάτια από 10η έως και 13η περίοδο.

 • ΚΕΔΑ Χαλκούτσι: ( Τηλεφ: 22620 45835 Πύλη ή VPN 36145021)

3 δωμάτια σε όλες τις περιόδους.

Το ΚΕΔΑ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ συνήθως λειτουργεί από την 5η περίοδο 26/6/2021 έως και την 10η περίοδο 15-24/8/2021, λόγω μη ύπαρξης επιθυμιών παραθερισμού.    

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Όλα τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με :

 • Κανονισμός Παραθερισμού Κ.Π.Α. Δ-85/ΜΑΡ12
 • Αποφάσεις ΜΕΓΕ 2020
 • Αποφάσεις Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

 • Αίτηση Παραθερισμού 2021 (πατήστε ΕΔΩ) 
 • Θέρετρα & Περίοδοι Παραθερισμού 2021 (πατήστε ΕΔΩ)
 • Πηγή https://eaaa.gr.Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια