ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Χορήγηση Συμπληρωματικού Εφάπαξ


 

Ανακοίνωση Δικηγορικού Γραφείου Παρασκευής Ελ. Αρβανίτη.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Θεσσαλονίκη – Κομνηνών 17

(περιοχή Λουλουδάδικα)

6937712066 – arvaniti.vivi@gmail.com

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΤΩΝ

2013 ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ

 

Χρόνια πολλά σε όλους σας κι ευτυχισμένο το Νέο Έτος!

Όπως σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς θα έχουν ήδη πληροφορηθεί, στα τέλη του 2020 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 17841/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει της οποίας έγινε για πρώτη φορά δεκτό το αίτημα συναδέλφων σας – αποστράτων του έτους 2015 – να τους επιστραφεί το επιπλέον ποσό εφάπαξ, που άδικα και αντισυνταγματικά είχε περικοπεί δυνάμει των νόμων 4093/2012 και 4307/2014.

Ως γνωστόν, οι ανωτέρω νόμοι κρίθηκαν αντισυνταγματικοί, κι επομένως ανοίγει ο δρόμος για τους αποστράτους όλων των Σωμάτων Ασφαλείας και ασφαλισμένους στα Μετοχικά Ταμεία – Ε.Λ.Ο.Α.(Σ-Ν-Α) να διεκδικήσουν πια τα δικαιώματα τους διά της δικαστικής οδού!

 

Εν πρώτοις, αποκλειστικά μέσω της δικαστικής οδού, θα καταβληθεί στους δικαιούχους – απόστρατους ετών 2013 κι έπειτα – η διαφορά αυτή του εφάπαξ.

Εν συνεχεία, υπάρχει πρόβλεψη για την καταβολή της διαφοράς αυτής έντοκα, και μάλιστα με τόκο έως και 6%!

Το δικηγορικό μας γραφείο, ήδη αρωγός του δικαστικού αγώνα πλείστων αποστράτων όλων των Σωμάτων Ασφαλείας, πρόκειται να εγείρει ομαδικές αγωγές προς την διεκδίκηση του επιπλέον εφάπαξ όλων των δικαιούχων αποστράτων και

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Όλους τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους άμεσα, τηλεφωνικά ή και ηλεκτρονικά.

 

Δικαιούχοι

Όλοι όσοι συνταξιοδοτήθηκαν κι έλαβαν το εφάπαξ τους από το 2013 κι έπειτα, λαμβάνοντας το τελικό ποσό περικομμένο από τους πια αντισυνταγματικούς νόμους 4093/2012 και 4307/2014. Επιπλέον, δικαιούχοι είναι και οι κληρονόμοι αποβιώσαντων δικαιούχων κατά τα ανωτέρω.

 

Δικαιολογητικά

-      Φωτοτυπία ταυτότητας

-      Συνταξιοδοτική πράξη

-      Πράξη απονομής εφάπαξ

-      Πράξη απονομής του πρώτου 50% της διαφοράς

-      Αριθμό πρωτοκόλλου σταλθείσας αίτησης (κάτωθι συνημμένης) προς ΕΛΟΑΑ

-      Συμπληρωμένη η κάτωθι συνημμένη εξουσιοδότηση, σε 2 αντίγραφα, με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ/Αστυνομία

-      Συμπληρωμένη η κάτωθι συνημμένη φόρμα στοιχείων

 

Προαπαιτούμενα

Έως την 2ή Φεβρουαρίου, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ήδη αποστείλει υπογεγραμμένη και με ημερομηνία, την κάτωθι συνημμένη αίτηση προς τον ΕΛΟΑΑ, καθώς αποτελεί προδικασία, απαραίτητη για να ανοίξει ο δρόμος για την κατάθεση των αγωγών. Η αίτηση μπορεί να αποσταλλεί είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Ακαδημίας 27, Αθήνα, ΤΚ 10671, ή μέσω e-mail στη διεύθυνση eloaa@haf.gr.

 

Αμοιβή γραφείου:

Όπως σε όλες τις έως τώρα κινητοποιήσεις μας, το γραφείο μας θα συνεχίσει να διατηρεί το κόστος συμμετοχής σας στις ομαδικές μας αγωγές στα ελάχιστα. Εξ ού, το κόστος ορίζεται στα 40 ευρώ, δίχως κανένα ποσοστό επί των επιδικασθέντων.

 

Το δικηγορικό μας γραφείο παραμένει στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων, νέων και παλαιών πελατών.

Παρακαλούμε η εκδήλωση του ενδιαφέροντος (τηλεφωνικά ή και ηλεκτρονικά, ενώ τα έγγραφα σας μπορείτε να τα στείλετε κι αργότερα) να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου 10ημέρου Φεβρουαρίου, όπως φυσικά και η τήρηση των προαπαιτούμενων, προκειμένου να τηρηθεί το πρόγραμμα που έχουμε προκαθορίσει.

 

 

Με τιμή,

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Κόρη Λγου (ΔΒ) ε.α. Αρβανίτη Ελευθερίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

-      ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

-      ΦΟΡΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

-      ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΟΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

Ο/Η υπογράφ….. …………………………………………………… (ονοματεπώνυμο και βαθμός), κάτοικος ………………………….…….., οδός ……………………..................................………..…………..,

με Αριθμό Μητρώου επί Μετοχικού Ταμείου ............................., κάτοχος του υπ’ αριθμ. ……….……………… δελτίου ταυτότητας του …………………….............................(εκδούσα αρχή), με ΑΦΜ ……………….......…………. ΔΟΥ…………........……………………., εξουσιοδοτώ την Δικηγόρο Θεσσαλονίκης Αρβανίτη Παρασκευή του Ελευθερίου (ΑΜΔΣΘ 11948), κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Κομνηνών αρ. 17, όπως διεκδικήσει δικαστικώς τη διαφορά εφάπαξ που μου αναλογεί κατά του Μετοχικού Ταμείου Aεροπορίας.

Για το σκοπό αυτό, με την παρούσα δίνω εντολή στην ως άνω πληρεξούσια δικηγόρο να προβεί στην υπογραφή, κατάθεση και εκδίκαση αγωγής κατά του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας ενώπιον του αρμόδιου τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (είτε αυτού στο οποίο θα εισαχθεί η αγωγή είτε και σε αυτό στο οποίο τυχόν παραπεμφθεί), οποτεδήποτε ήθελε προσδιοριστεί ή αναβληθεί μετά τον προσδιορισμό αυτής, για την διεκδίκηση της διαφοράς επί του ήδη καταβληθέντος εφάπαξ μου, το οποίο περικόπηκε βάσει των αντισυνταγματικών νόμων 4093/2012 και 4307/2014, και όφειλε να μου καταβληθεί.

Η παρούσα ισχύει και για τη συζήτηση μετά τυχόν έκδοση αναβλητικής απόφασης.

Δηλώνω ότι εγκρίνω όλες τις ενέργειες αυτής, καθώς και ότι επιθυμώ την συζήτηση της αγωγής μου και χωρίς την παράσταση της πληρεξουσίας δικηγόρου μου.

Με την παρούσα νομιμοποιώ την πληρεξούσια δικηγόρο μου να διορίζει κι άλλους πληρεξουσίους δικηγόρους με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές, και να τους ανακαλεί νόμιμα.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης και την εκτέλεσή της και, σε κάθε περίπτωση, για δώδεκα (12) έτη από την υπογραφή της.

 

……..................…..(τόπος), ……...........…….(ημερομηνία)

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

 

 

Βεβαιώνεται το γνήσιο

 

της υπογραφής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΜετοχικοΤαμείο ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/

ον/επ:

 

ΕΛΟΑΑ,Ακαδημίας 27

Πατρ.:

ΑΜ :               , ΑΤ:

 

Αθήνα, Τ.Κ. 10562

ΒΑΘΜΟΣ:

ΣΩΜΑ:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

ΑΜΚΑ:

 

 

Κατ.

Πόλη      

ΤΚ

Τηλ: 

 

 

e-mail :

 

 

Αίτηση Χορήγησης Συμπληρωματικού Εφάπαξ Βοηθήματος

 

1. Με την ……………… απόφαση Δ.Ε/Ε.ΛΟ.Α.Α. μου απονεμήθηκε εφάπαξ βοήθημα, υπολογισμένο με βάση τις αποδοχές μου όπως αυτές καθορίσθηκαν μετά τη μερική αποκατάσταση του μισθολογίου με το άρθρο 86 Ν. 4307/2014.

2. Με την 258/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. (σκ. 9) κρίθηκε ότι το ακυρωτικό αποτέλεσμα των 1125 – 1128/2016 αποφάσεών που καταλαμβάνει και τους απόστρατους των ενόπλων δυνάμεων, σε περίπτωση αδράνειας του νομοθέτη για συμμόρφωση προς αυτές, μετά την κήρυξη της αντισυνταγματικότητας του άρθρου 86 του ν. 4307/2014, αναβιώνουν οι, προ του ν. 4093/2012, διατάξεις του ν. 3205/2003, με τις οποίες είχαν εισαχθεί, ενιαία για όλες τις κατηγορίες στρατιωτικών, ειδικές μισθολογικές ρυθμίσεις.

3. Ήδη με την υπ’ αριθμ. 17841/2020 (ανέκκλητη) απόφαση του 30ού τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, έγινε δεκτό το αίτημα απόστρατων, που συνταξιοδοτήθηκαν τα έτη 2013 -2017, για καταβολή συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος , καθόσον ο ΕΛΟΑΑ είχε υπολογίσει το εφάπαξ, με βάση τους ν. 4093/2012 και 4307/2014, οι οποίοι όμως έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί.

4.       Κατόπιν αυτών παρακαλώ να ενεργήσετε για να μου χορηγηθεί το δικαιούμενο Συμπληρωματικό Εφάπαξ Βοήθημα, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΝΔ. 398/1974 και με βάση τις αποδοχές του προϊσχύοντος μισθολογίου του Ν. 3405/2003.

5.       Συνημμένα σας υποβάλλω τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

β. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού με πρώτο όνομα του Δικαιούχου.

γ. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για Φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης.

 

Ο ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ

Υπογραφή

 

 

 

 

 

………………………………………..

(τόπος)/(ημερομηνία)

 

 

ΦΟΡΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕMAIL:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ:

ΑΡ.ΤΑΥΤ./ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Α.Φ.Μ & Δ.Ο.Υ:

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια