ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 453090/25-11-1983 ΚΥΑ για το ΒΟΕΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μ.Τ.Α) Με την υπ’ αριθμ. Φ.951.1/ΑΔ.1305/Σ.260/2-2-2021 Κ.Υ.Α., η οποία ισχύει από 24-02-2021 (ΦΕΚ Β΄ 706, ΑΔΑ: ΩΚΠΖ6-ΑΟ0), τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 453090/83 κοινή απόφαση Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα για τη δημιουργία οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας των παιδιών των μετόχων και μερισματούχων Μ.Τ.Α.» (ΒΟΕΑ).

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια