ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οδηγίες Παραθερισμού ΕΤΟΥΣ 2021

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ο φετινός παραθερισμός προγραμματίζεται και υλοποιείται υπό τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την τήρηση των μέτρων πρόληψης διάδοσης του ιού COVID-19 και για το σκοπό αυτό, καθορίζονται ειδικότερες διαδικασίες – οδηγίες ως προς την άφιξη, παραμονή και αναχώρηση των δικαιούχων παραθερισμού, καθώς και των προσκεκλημένων και επισκεπτών, σύμφωνα με το παράρτημα της Φ.400/1456/Σ.230/28 Απρ 21/ΓΕΑ/Β3/2 Δγης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

1. Στα πλαίσια λήψης των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη διασποράς του COVID-19 εντός των ΚΕΔΑ, καθορίζονται τα εξής:

α. Οι παραθεριστές (δικαιούχοι και μέλη) πριν την είσοδό τους στα ΚΕΔΑ να υποβάλλονται σε θερμομέτρηση, ώστε να ελέγχεται η απυρεξία τους και να επιδεικνύουν ή αποτέλεσμα πρόσφατου (εντός 24ώρου) αρνητικού
αντιγονικού ελέγχου (rapid test) έναντι του SARS-CoV-2  ή βεβαίωση αρνητικού self-test της ίδιας ημέρας εκτυπωμένη από την πλατφόρμα self-testing.gov.gr. Σε αντίθετη περίπτωση η πρόσβασή τους στα ΚΕΔΑ δεν θα καθίσταται δυνατή.

β. Η είσοδος σε επισκέπτες και προσκεκλημένους επιτρέπεται μετά τις 19.30, καθ όλη τη διάρκεια της παραθεριστικής περιόδου. Κατά την είσοδό τους στα ΚΕΔΑ να υποβάλλονται σε θερμομέτρηση, ώστε να ελέγχεται η
απυρεξία τους και να επιδεικνύουν ή επίσημο πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εμβολιασμού έναντι του SARS-CoV-2, με ημερομηνία τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωση αυτού ή αποτέλεσμα πρόσφατου (εντός 24ώρου), αρνητικού αντιγονικού ελέγχου (rapid test) ή βεβαίωση αρνητικού self-test της ίδιας ημέρας εκτυπωμένη από την πλατφόρμα self-testing.gov.gr. Σε αντίθετη περίπτωση η πρόσβασή τους στα ΚΕΔΑ δεν θα καθίσταται δυνατή.

γ. Μεταξύ της παράδοσης και παραλαβής των δωματίων να μεσολαβεί κενό 24ωρο ως εξής:

(1) Η παράδοση των δωματίων, να γίνεται το αργότερο μέχρι την 12:00 της ημέρας αναχώρησης.
(2) Η παραλαβή των δωματίων, να γίνεται μετά την 12:00 της επομένης ημέρας.
(3) Κατά τη διάρκεια του κενού 24ώρου τα οικήματα-δωμάτια να τίθενται σε συνεχή αερισμό.
(4) Οι παραθεριστικές περίοδοι στα ΚΕΔΑ Σαντορίνης, Ρόδου και Τυμπακίου, τροποποιούνται ως προς την ημέρα αναχώρησης, η οποία θα είναι η προηγούμενη της προγραμματισμένης.

Οι μετακινήσεις των δικαιούχων θα γίνουν με ιδία ευθύνη τους, καθώς δεν θα διατεθεί υπηρεσιακό Α/Φ και οι ώρες παράδοσης και παραλαβής είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται, ανάλογα με τις αφίξεις-αναχωρήσεις των μέσων μεταφοράς, υπό την προϋπόθεση της τήρησης του κενού 24ώρου, με ευθύνη των Δκτών.

2. Πέραν των ανωτέρω, οι Διοικητές των ΚΕΔΑ οφείλουν να οργανώσουν τη λειτουργία των πάσης φύσεως χώρων-ευκολιών (παραλία,εστίαση, αναψυκτήρια κλπ), σε συμφωνία με τα - κατ’ ελάχιστον - ισχύοντα για τον γενικό πληθυσμό, βάσει των εκάστοτε οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

3. Επιπρόσθετα, να εφιστάται η προσοχή σε όλους τους εισερχόμενους στα ΚΕΔΑ ότι οφείλουν:

α. Να τηρούν κατά την παραμονή τους, πέραν των προβλεπομένων στον  ΚΠΑ Δ-85/2012 «ΚΟΛ ΚΕΔΑ», τόσο τις γενικές οδηγίες ατομικής υγιεινής σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, όσο και
τις επιμέρους οδηγίες και μέτρα που καθορίζονται από τη διοίκηση των ΚΕΔΑ.

β. Σε περίπτωση:
(1) Ύπαρξης συμβατής συμπτωματολογίας με τη νόσο COVID-19 (πυρετός, κόπωση, βήχας, ανορεξία, μυαλγίες, δύσπνοια, διαρροϊκές κενώσεις, ανοσμία, απώλεια γεύσης).
(2) Τυχόν στενής επαφής με άτομο με επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19 τις τελευταίες δεκατέσσερις ημέρες, να ενημερώνουν άμεσα την ΥΥ της Μονάδος και να μην προσέρχονται, εκτός και αν λάβουν διαφορετικές οδηγίες από αυτήν. Τέτοια περιστατικά θεωρούνται ύποπτα και συνεπώς, ακόμα και αν υφίσταται πρόσφατος αρνητικός έλεγχος, οφείλουν να τίθενται σε καραντίνα κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του ΕΟΔΥ.

4. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης και μέχρι την έκδοση τυχόν νεώτερων οδηγιών από τη ΔΥΓ/ΓΕΑ, ανάλογα με τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα και τις αποφάσεις των αρμοδίων φορέων της Πολιτείας.

Πηγή https://eaaa.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια