ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών Μισθοδοσίας 2022 Μερισματούχων Μ.Τ.Α

                    


                                         ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

                     Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών Μισθοδοσίας 2022 Μερ/χων ΜΤΑ. 

            

                ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022     5 Ιανουαρίου 2022 

               ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022   2 Φεβρουαρίου 2022 

               ΜΑΡΤΙΟΣ 2022             2 Μαρτίου 2022 

               ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022            4 Απριλίου 2022 

              ΜΑΙΟΣ 2022                   4 Μαϊου 2022

               ΙΟΥΝΙΟΣ 2022               2 Ιουνίου 2022

               ΙΟΥΛΙΟΣ 2022               4 Ιουλίου 2022 

              ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022         2 Αυγούστου 2022 

             ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022     2 Σεπτεμβρίου 2022 

             ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022          4 Οκτωβρίου 2022

             ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022         2 Νοεμβρίου 2022

             ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022       2 Δεκεμβρίου 2022


                                                          Σμχος(Ο) Γεωργίου Ελευθέριος

                                                                Γενικός Διευθυντής ΜΤΑ


 Επγος(ΑΠΗ/Υ) Λεμπέση Στυλιανή 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια