ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ισόβια Τιμητική Παροχή Λόγω Συμμετοχής στα Γεγονότα της Κύπρου

 


Ισόβια τιμητική παροχή λόγω συμμετοχής στα γεγονότα της Κύπρου

Σύμφωνα με το άρθρο 95 Ν.4714/2020 (Α 148) ισόβια τιμητική παροχή λόγω συμμετοχής στα γεγονότα της Κύπρου κατά τα έτη 1964 (5 έως 10 Αυγούστου 1964 στην Τηλλυρία), 1967 (14 έως 16 Νοεμβρίου 1967 στην Κοφίνου-Αγίους Θεοδώρους) και 1974 (20 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 1974 σε όλη την Κύπρο) δικαιούνται από 1-8-2020 και οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί, οι έφεδροι αξιωματικοί, οι ανακαταταγέντες έφεδροι αξιωματικοί, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και οι υπηρετήσαντες στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου, που έλαβαν την ελληνική υπηκοότητα.

Η απόφαση απονομής της ανωτέρω τιμητικής παροχής εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Υπουργείο Οικονομικών) βάσει βεβαίωσης/πιστοποιητικού Ζώνης Πρόσω ή Επιχειρήσεων, η οποία εκδίδεται για τους υπηρετήσαντες στην Πολεμική Αεροπορία από το ΓΕΑ/Β4 (Τηλ. 210 6592421, 210 6592410).

Για την έκδοση βεβαίωσης/πιστοποιητικού Ζώνης Πρόσω ή Επιχειρήσεων να αποστέλλονται στο ΓΕΑ/Β4 (ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e mail: b42.hafgs@haf.gr) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση, όπως συνημμένο υπόδειγμα ΕΔΩ.
β. Υπεύθυνη Δήλωση 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει στοιχεία σχετικά με την υπηρεσία του στην Κύπρο (π.χ. Μονάδα, ημερομηνία παρουσίασης, ημερομηνία αποχώρησης).
γ. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
δ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία (εφόσον δεν είναι καταχωρισμένες οι σχετικές μεταβολές στη στρατολογική μερίδα η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αιτείται από το ΓΕΑ/Β1/4 (τηλ. 210 6592141) Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου.

Πηγή https://eaaa.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια