ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μείωση του πληρωτέου ποσού των συντάξεων (Ενημέρωση)


 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι:

  1. Σας διευκρινίζουμε ότι η μείωση, από 1/8/2022, του πληρωτέου ποσού των συντάξεών σας είναι απόρροια της αύξησης, από 1/1/22, του μερίσματος και του ΕΚΟΕΜΑ, τα ποσά των οποίων εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη για τον επανυπολογισμό της μείωσης του Ν.4093/12 που ισχύει ΜΟΝΟ για αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι 31/12/18, με αποτέλεσμα:

α)  Σε άλλους το ποσό της μείωσης του ν.4093/12 να μην αλλάξει και να τους αυξηθεί μόνο ο φόρος εισοδήματος και

β) Σε άλλους το ποσό μείωσης του ν.4093/12 να αυξηθεί με αποτέλεσμα να μειωθεί το παλαιό ποσό σύνταξης προ φόρου, να αλλάξει το ποσό της συνολικής προσωπικής διαφοράς και να αυξηθούν οι κρατήσεις Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ), υγιειν. περίθαλψης και φόρου εισοδήματος.

  1. Μπορείτε να συμβουλευτείτε και να συγκρίνετε τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής των συντάξεών σας μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2022, που εκδίδονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από τον e-ΕΦΚΑ.
  2. Συμπληρωματικά τονίζουμε ότι η αναμενόμενη? το 2023 περικοπή της Εισφοράς Αλληλεγγύης αφορά την ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (Αρθ.29Ν.3986/11) και ΟΧΙ την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) Ν.3863/2010, Ν.3865/2010.

 

Δημ.Κοντοβάς                            Αθ.Πάνος
Σμχος ε.α                                    Σμχος ε.α

Πηγή eaaa.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια