ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΥΔ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΑΣΥΔΑ)

 


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΥΔ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΑΣΥΔΑ)

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η

Το Σάββατο 4 Ιουνίου 2022, το πρωί, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στο Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ, σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό και αφού υπήρξε η προβλεπόμενη απαρτία των μελών.

Μετά το διορισμό από τη Γ.Σ. του Σμχου ε.α. Ράγκου Γ. της 2ας σειράς, ως προεδρεύοντος, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσφορά των ειδικοτήτων της Σχολής στην Π.Α., ο αποχωρών Πρόεδρος Ταξχος (Ο) ε.α. Γεώργιος Ρούσσος, αφού καταρχήν ζήτησε ενός λεπτού σιγή για τους θανόντες συναδέλφους της τελευταίας 4ετίας, που ανήλθαν στους 100 περίπου, ιδιαίτερα δε στη μνήμη των δύο Επίτιμων Προέδρων του Συλλόγου Ταξχου (ΜΕΤ) ε.α. Ευάγγελου Μαντή και Ασμχου (ΥΥΔ) ε.α. Κων/νου Παπαγεωργίου, ανέλυσε στη συνέχεια τον Διοικητικό Απολογισμό του Συλλόγου των ετών 2018-22. Έμφαση δόθηκε στην παρουσία του Συλλόγου το 2018 στο Σεδες, όπου έγινε εκεί η τελευταία ορκωμοσία (53η σειρά), αφού η τελευταία σειρά (54η σειρά) αποφοίτησε στο Α/Δ Δεκέλειας όπου μεταφέρθηκε η Σχολή και τέλος στο 2019 όπου στα πλαίσια εορτασμού των 65 ετών λειτουργίας της Σχολής, πραγματοποιήθηκαν στο χώρο της ΣΜΥΑ και στην ΛΑΕΔ, μαζί με τους άλλους Συλλόγους, που εόρταζαν τα 70 έτη λειτουργίας τους, εκδηλώσεις παρουσία εκπροσώπων του ΥΕΘΑ και του ΓΕΑ.

Στη συνέχεια ο Ταμίας του Συλλόγου Ασμχος (ΥΥΟ) ε.α. Οικονόμου Απ. ανέλυσε την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου των πιο πάνω ετών με έμφαση στη μείωση των εσόδων λόγω της πανδημίας covid-19 στα τελευταία 2 και πλέον έτη.

Οι δύο απολογισμοί εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα παριστάμενα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Μετά την ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου ΔΣ του Συλλόγου, που έγινε στις 4/6/2022 και μετά την πρώτη συνεδρίαση των Εκλεγέντων μελών, συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ του Συλλόγου ως ακολούθως:

α. Πρόεδρος: Ταξχος ε.α. Γεώργιος Ρούσσος (13η σειρά)

β. Αντιπρόεδρος: Σχης ε.α. Γεώργιος Γκόγκου (19η σειρά)

γ. Γεν. Γραμματέας: Ασμχος ε.α. Χρήστος Χουτόπουλος (17η σειρά)

δ. Ταμίας: Ασμχος ε.α. Κων/νος Λιοζίδης (7η σειρά)

ε. Κοσμήτορας: Ασμ/χος ε.α. Ιωαν. Πυργιανός (9η σειρά)

στ. Μέλη: Ασμχος ε.α. Ιωαν. Ταμπάκης (10η σειρά), Σγος ε.α. Παν. Αδαμίδης (28η σειρά), Ασμχος ε.α. Χρ. Σταθάκης (5η σειρά), Σμχος ε.α. Αναστ. Μεσσήνης (16η σειρά).

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α. Πρόεδρος: Σμχος ε.α. Δημ. Κοντοβάς (14η σειρά)

β. Μέλη: Σμχος ε.α. Βασ. Παπαβασιλείου (11η σειρά), Σμχος ε.α. Αθαν. Κωνσταντινίδης (25η σειρά).

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια