ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιστολή ΕΑΑΑ σε Πρωθυπουργό, Υπουργούς-ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟ – ΝΕΟ ΠΟΣΟ)

 


ΠΡΟΣ :

Αξιότιμο Πρωθυπουργό

κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Υπουργό Οικονομικών

κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

κ. Κωστή Χατζηδάκη

Υπουργό Εθνικής Άμυνας

κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ   (Ν.Π.Δ.Δ.)

Ταχ. Δ/νση:       Χαλκοκονδύλη 5

Ταχ. Κώδικας:  106 77 – Αθήνα

Τηλέφωνα:       210 3802241 &

210 3820271

Fax:                 210 3825393

Email:              info@eaaa.gr

 

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2022

Αρ.Πρωτ.:       

 

ΚΟΙΝ. : Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας
κ. Νικόλαο Χαρδαλιά
ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ (3)
ΓΕΑ/ΕΓΑ-Δ6

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟ – ΝΕΟ ΠΟΣΟ)

α. Ν.4387/2016

β. Ν.4670/2020

1.     Όπως είναι γνωστό:

α. Από 1/1/2019 το ποσό των συντάξεων μας αναπροσαρμόστηκε (επανυπολογίστηκε) βάσει των διατάξεων των άρθρων 14 και 33 του Ν.4387/2016.

β. Για τον καθορισμό του ποσού της συνολικής προσωπικής διαφοράς βάσει των άρθρων 6 και 94 του Ν.4387/2016, ελήφθησαν υπόψη το παλαιό ποσό σύνταξης προ φόρου και το νέο ποσό σύνταξης προ φόρου.

γ. Σε περίπτωση που το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης είναι μεγαλύτερο του ποσού της νέας επανυπολογισμένης σύνταξης (δηλαδή η διαφορά είναι θετική), το επιπλέον ποσό καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή αύξησης των συντάξεων της παραγράφου 3α του άρθρου 14 του Ν.4387/2016.

δ. Σε περίπτωση που το παλαιό ποσό σύνταξης προ φόρου είναι μικρότερο του νέου ποσού σύνταξης προ φόρου, δηλαδή η διαφορά είναι αρνητική, τότε το ποσό της παλαιάς σύνταξης προσαυξάνεται ΜΟΝΟ κατά το 1/5 της διαφοράς , σταδιακά και ισόποσα εντός ΠΕΝΤΕ (5) ετών.

2.     Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα:

α. Σε πάρα πολλά μέλη μας, εξακολουθεί να υπάρχει το θετικό ποσό της συνολικής προσωπικής τους διαφοράς, που θεσπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.4387/2016, καθ’ όσον ΑΚΟΜΗ το παλαιό ποσό σύνταξης προ φόρου εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο του νέου ποσού σύνταξης προ φόρου, παρ’ όλο που από 1/10/2019 έτυχαν κάποιας αύξησης, πλην όμως  σύμφωνα με τον Ν.4670/2020 ΟΛΟΚΛΗΡΟ το ποσό της αύξησης συμψηφίστηκε με το ποσό της συνολικής προσωπικής τους διαφοράς, με αποτέλεσμα το ποσό της ΑΥΞΗΣΗΣ  να ΜΗΔΕΝΙΣΤΕΙ και το πληρωτέο ποσό να μειωθεί.

β. Από 1/5/2021 και από 1/1/2022 έγινε μεν κάποια αύξηση του μερίσματος τους και του ΕΚΟΕΜΑ τους, όμως σε μερικούς  αυξήθηκε το θετικό ποσό της προσωπικής τους διαφοράς με επακόλουθο από 1/1/2023 να μην τύχουν καθόλου αύξησης ή να τύχουν μικρής αύξησης.

γ. Για όσους το ποσό της συνολικής προσωπικής τους διαφοράς είναι αρνητικό, το ποσό που προέκυψε από 1/10/2019, από 1/5/2021 και από 1/1/2022, εξακο0λουθεί να τους καταβάλλεται ΣΤΑΔΙΑΚΑ  και ΙΣΟΠΟΣΑ εντός 5 ΕΤΩΝ, προφανώς λόγω της ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ του κράτους να μας καταβληθούν εφ’ άπαξ.

δ. Τον Δεκέμβριο του 2018, σύμφωνα με τον Ν.4575/2018 χορηγήθηκαν ΜΟΝΟ (λάθος) αναδρομικά που όφειλε το κράτος, για το υπόλοιπο 50% των συντάξιμων αποδοχών Ιουλίου 2012, σε εκτέλεση των υπ’ αριθμ. 1125/2016 – 1128/2016 αποφάσεων του ΣΤΕ, όμως χωρίς να γίνει αναπροσαρμογή (επαναυπολογισμός) των συντάξεων, που εάν είχε εκτελεστεί, σε πάρα πολλά μέλη μας θα είχε γίνει πλήρης εξάλειψη του θετικού ποσού της συνολικής προσωπικής τους διαφοράς ή θα είχε παραμείνει πολύ μικρό.

3.     Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα:

α. Το ποσό της θετικής συνολικής προσωπικής τους διαφοράς που τους καταβάλλεται, να τους περικοπεί τελείως χωρίς να συμψηφιστεί με την ΑΥΞΗΣΗ που θα τύχουν από 1/1/2023 και σε περίπτωση αδυναμίας του κράτους το ποσό των αυξήσεων που θα τους καταβάλλεται κατ’ έτος, σύμφωνα με την παρ.4α του άρθρου 25 του ν.4670/2020 «τροποποίηση αρθ.14 τουΝ.4387/16», λόγω της άδικης οικονομικής επιβάρυνσής τους, να περικόπτεται σταδιακά κατ’ έτος ΜΟΝΟ το 1/5 της εκάστοτε ΑΥΞΗΣΗΣ που θα τύχουν, συμψηφιζόμενο με το εκάστοτε θετικό ποσό της συνολικής προσωπικής τους διαφοράς και μέχρι την πλήρη εξάλειψη του ποσού της συνολικής προσωπικής τους  διαφοράς.

4. Λαμβάνοντας υπόψη και την υπ’ αριθμ. 126331/28-12-2022 Κ.Υ.Α., επισημαίνουμε, πότε επιτέλους οι συνάδελφοί μας που το ποσό της συνολικής προσωπικής τους διαφοράς εξακολουθεί να είναι θετικό, θα τύχουν κάποιας αύξησης της σύνταξής τους και θα πάψουν να λαμβάνουν, εμμέσως, το παλαιό ποσό της σύνταξης προ φόρου, που ελάμβαναν 31/12/2018 σύμφωνα με τον ν.4387/2016 (ν. Κατρούγκαλου). Σημειώνουμε ότι εξακολουθούν να το λαμβάνουν παρά τις αυξήσεις που τους χορηγήθηκαν από 1/1/2019 σύμφωνα με το ν.4670/2020 (ν. Βρούτση) και τις αυξήσεις του μερίσματος και του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α. από 1/5/2021 και 1/1/2022 γεγονός άδικο, αναιτιολόγητο, αντικοινωνικό και αντισυνταγματικό.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος                                              Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης                                  Κωνσταντίνος Τζαβέλλας

Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α.                                                  Απτχος (Ι) ε.α

 

Πηγήhttps://eaaa.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια