ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έγγραφο ΕΑΑΑ προς ΕΦΚΑ-Επανυπολογισμός Συντάξεων

 


ΠΡΟΣ : ΕΦΚΑ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ   (Ν.Π.Δ.Δ.)

Ταχ. Δ/νση:     Χαλκοκονδύλη 5
Ταχ. Κώδικας:  106 77 – Αθήνα
Τηλέφωνα:     210 3802241 & 210 3820271
Fax:                 210 3825393
Email:               info@eaaa.gr

Αθήνα:            15  Ιουνίου 2023
Αρ.Πρωτ.:
      221

ΚΟΙΝ. : Υπουργείο Εργασίας

            ΕΑΑΑ(3)

 

 

ΘΕΜΑ:

Επανυπολογισμός Συντάξεων

Σχετ.:

Ν 5018/2023 (ΦΕΚ Α/25-2-23)

 

  1. Σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω :

            α.  Οι συντάξεις των στελεχών των Ε.Δ., ως γνωστόν, επαναϋπολογίστηκαν από 1/4/23 , μετά τη κατάργηση από 1/1/21 της παρακράτησης του Ν.4093/12 από το μέρισμα τους, βάσει του Ν.5018/23 , με αποτέλεσμα να μειωθεί το ποσό της μείωσης του Ν.4093/12 , που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού του συνόλου της παλαιάς σύνταξης  προ φόρου , με συνέπεια να αυξηθεί ή να μειωθεί , ανάλογα , το ποσό της συνολικής προσωπικής διαφοράς .

β.  Στα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής συντάξεων τους δεν έχουν αναφερθεί σχετικές επεξηγήσεις .

γ. Ο επανυπολογισμός των συντάξεων έγινε  από 1/4/2023 και όχι από 1/1/2021 ,ημερομηνίας κατάργησης της εν λόγω παρακράτησης.

2.    Κατόπιν των ανωτέρων σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά,  προκείμενου να προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες για, τυχόν ,διεκδικήσεις αναδρομικών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος                                              Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης                               Κωνσταντίνος Τζαβέλλας

Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α.                                                    Απτχος (Ι) ε.α

 Ακριβές Αντίγραφο

 Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α. Κων. Αναγνωστάκης

 Δνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Πηγή https://eaaa.gr/

 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια