ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Α. «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

 

Αγαπητά μέλη του Συνεταιρισμού

Μετά την Κυβερνητική ανακοίνωση για διεξαγωγή των επαναληπτικών εθνικών εκλογών την 25η Ιουνίου 2023, που συμπίπτει με τη ημερομηνία διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού και των οικοπεδούχων Καρύστου, το ΔΣ στην τακτική συνεδρίαση Μαΐου αποφάσισε ομόφωνα την μετάθεση των ημερομηνιών εκτέλεσης των προαναφερόμενων Γενικών Συνελεύσεων κατά μία εβδομάδα προκειμένου τα μέλη μας να εξασκήσουν ανεμπόδιστα το εκλογικό τους δικαίωμα και να υπάρξει κατά το δυνατόν η μεγαλύτερη προσέλευση μελών στη ΓΣ του Συνεταιρισμού. 

Κατόπιν των ανωτέρω η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 18/06/23, ώρα 10:00 σε αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου, Ριζάρη 2-4 Αθήνα.  Σε περίπτωση μη απαρτίας (απαιτείται στην έναρξη της συνεδρίασης να παρευρίσκεται το 50/100 των μελών) ορίζεται χωρίς άλλη πρόσκληση και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης.  Η δεύτερη Συνεδρίαση θα εκτελεστεί στις 25/06/23 στον ίδιο χώρο και ώρα.  Σε περίπτωση μη απαρτίας (απαιτείται στην έναρξη της συνεδρίασης να παρευρίσκεται το 1/5 των μελών του Συνεταιρισμού) ορίζεται χωρίς άλλη πρόσκληση και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, Τρίτη και τελευταία Συνεδρίαση στις 02/07/23 στον ίδιο χώρο και ώρα (απαιτείται στην έναρξη της συνεδρίασης να παρευρίσκονται τουλάχιστον επτά (7) μέλη).

Μετά το πέρας της ΓΣ των μελών του Συνεταιρισμού, θα ακολουθήσει η ΓΣ των οικοπεδούχων Καρύστου.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:

– 1. Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη της Γ.Σ. – 2. Παρουσίαση Ισολογισμού και Έκθεση Απολογισμού του ΔΣ ΟΣΜΟΣΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν. Π.Ε. και της Μ.ΙΚΕ αυτού για την χρήση του οικονομικού έτους 2022. – 3. Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και Ορκωτής Λογίστριας. – 4. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών Δ.Σ και Ε.Σ. με μυστική ψηφοφορία. – 5. Παρουσίαση Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων Οικον. Έτους 2023 ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. και Μ.ΙΚΕ. -6.  Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων με φανερή ψηφοφορία – τόκων υπερημερίας για 2022 – 7. Έγκριση Εγγραφής & Αιτουμένων Διαγραφής Μελών με φανερή ψηφοφορία  – 8. Διαγραφή οφειλών συνδρομών παρελθόντων ετών και μέχρι και το 2018. – 9. Επαναδιάθεση των οικοπέδων μελών που δεν έχουν μέχρι σήμερα υπογράψει αρχικό συμβόλαιο  – 10. Έγκριση αγοράς νέων εκτάσεων – ανταλλαγής ιδιοκτησιών . – 11. Ενημέρωση των μελών για τα προγράμματα Καρύστου, Μηλιών, Εξαμιλίων και νέων δράσεων. – 12. Ενημέρωση για την νομοθεσία των ενεργειακών κοινοτήτων.  – 13. Διάφορα θέματα λειτουργίας του Συνεταιρισμού – Ενημέρωσης των μελών.

 Σημειώνεται ότι δικαίωμα ψηφοφορίας έχουν τα μέλη που είναι οικονομικά ενήμερα.  Συνιστούμε προς αποφυγή συνωστισμού, τα μέλη να καταθέσουν εμπρόθεσμα στο στο λογαριασμό του Συνεταιρισμού της Εθνικής Τράπεζας GR6001100400000004048291746 την ετήσια εισφορά – συνδρομή των 30€ για το 2023 ως και οποιαδήποτε άλλη οφειλή τους.

Μετά το πέρας τη Γ.Σ. θα επακολουθήσει Γενική Συνέλευση Οικοπεδούχων Καρύστου για την ανάδειξη Διαχειριστή της Παραλιακής Έκτασης.  Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία όταν στην έναρξη της συνεδρίασης θα παρευρίσκονται τουλάχιστον 43 οικονομικά ενήμεροι οικοπεδούχοι. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον οι οικοπεδούχοι Καρύστου βάσει του Ε9 2022 ή 2023, μια ψήφος ανά οικόπεδο. Αιτήσεις υποψηφιότητας διαχειριστού θα γίνονται δεκτές έως και την Τετάρτη 28/06/23 και ώρα 14:00 στα γραφεία του Συνεταιρισμού Δημ. Σούτσου 40 Αθήνα. Όσοι οικοπεδούχοι κατέθεσαν αίτηση υποψηφιότητας διαχειριστού έως και 21/06/23 δεν υποχρεούνται να καταθέσουν νέα. Όσοι όμως εξ αυτών επιθυμούν την απόσυρση της αίτησής τους, παρακαλούνται να το πράξουν έως 28/06/23 και ώρα 14:00 εγγράφως στα γραφεία του Συνεταιρισμού.

Αθήνα 31/05/23

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια