ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύγκληση Eτήσιας Τακτικής ΓΣ ΟΣΜΟΣΑ ‘’Ο ΙΚΑΡΟΣ’’ Μ.Ι.ΚΕ


 ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

1. Σε Τακτική Συνεδρίαση των μελών του του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Στελεχών Π.Α. ‘’Ο ΙΚΑΡΟΣ’’ Μ.ΙΚΕ. την 13/09/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΟΣΜΟΣΑ ‘’Ο ΙΚΑΡΟΣ’’ Μ.ΙΚΕ σύμφωνα με την απόφαση του (α) σχετικού και το Άρθρο 16 του (β) σχετικού.
2. Θέματα Η.Δ. είναι τα ακόλουθα:
– Παρουσίαση Ισολογισμού και Έκθεσης Απολογισμού του ΔΣ ΟΣΜΟΣΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Μ.ΙΚΕ για την χρήση του οικονομικού έτους 2022
– Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και Ορκωτού Λογιστή
– Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του Διαχειριστή και των μελών του Ε.Σ.
– Παρουσίαση και έγκριση Προϋπολογισμών Εσόδων και Εξόδων Οικον. Έτους 2023 ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Μ.ΙΚΕ.
3. Τα μέλη του ΟΣΜΟΣΑ Συν. Π.Ε. αντιπροσωπεύουν τα μέλη της ταμειακής επιτροπής του συνεταιρισμού. Η παρουσία μελών στην ΓΣ είναι ελεύθερη.

Πηγή ΕΑΑΑ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια