ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κοπή βασιλόπιτας - Βράβευση Αριστούχων

 Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,


Σας ενημερώνουμε ότι εντός του Ιανουαρίου 2024  θα  πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση της κοπής της βασιλόπιτας και της βράβευσης αριστούχων μαθητών και σπουδαστών.

 

 Συγκεκριμένα θα απονεμηθούν  έπαινοι και αναμνηστικά   σε  συναδέλφους  και τέκνα συναδέλφων  εγγεγραμμένων στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης, οι οποίοι

 

Ø    Απέκτησαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή

Ø    Απέκτησαν πτυχίο Σχολής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή

Ø    Εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή

Ø    Αποφοίτησαν από την Γ΄ Λυκείου  με άριστα,  ή

Ø    Προήχθησαν από την Β΄ στην Γ΄Λυκείου   με άριστα.

 

Όσοι συνάδελφοι και  τέκνα συναδέλφων  υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες, θα πρέπει να υποβάλλουν στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης μέχρι την 10 Ιαν 2024 , με e-mail ή αυτοπροσώπως, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά  που είναι

 

Ø    Αντίγραφο τίτλου μεταπτυχιακού,  ή πτυχίου  από ΑΕΙ, ΑΤΕΙ 

Ø    Βεβαίωση   εγγραφής σε  ΑΕΙ- ΑΤΕΙ 

Ø    Αντίγραφο  τίτλου αποφοίτησης από την Γ΄Λυκείου

Ø    Αντίγραφο αποδεικτικού προαγωγής από την Β΄στην Γ΄Λυκείου


  Η  ακριβής ημερομηνία και  ο τόπος της εκδήλωσης θα ανακοινωθούν  έγκαιρα.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια